Bài 5: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Nâng cấp Két sắt lego

27/07/2021 | 923 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 để thiết kế và nâng cấp Két sắt lego. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

nâng cấp két sắt lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Nâng cấp Két sắt Lego

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Lắp ráp sản phẩm

Theo dõi video bên dưới để hiểu rõ cách hoạt động của sản phẩm

2/ Lắp ráp sản phẩm

két sắt lego spike prime

Hướng dẫn lắp ráp két sắt lego spike prime - Phần 1 ( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp két sắt lego spike prime - Phần 2 ( nhấn vào đây)

két sắt lego spike prime

Sau khi lắp ráp xong, hãy chỉnh lại cánh tay được dựng lên khi chương trình bắt đầu

Cách mở khóa két sắt bằng chìa khóa lego

két sắt lego spike prime

Cách mở khóa két sắt bằng chìa khóa

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

lập trình lego spike prime

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình chính: két sắt sẽ được khóa lại và két sắt sẽ được mở nếu bạn nhấn nút Trái trong 5 giây

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chỉnh sửa lại đoạn code mở khóa áp dụng toán tử logic "Hoặc" ( hay gọi là "OR" )

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chỉnh sửa lại đoạn code mở khóa áp dụng toán tử logic "Và" ( hay gọi là "AND" )

 

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import PrimeHub, App, Motor
from spike.control import Timer, wait_for_seconds

hub = PrimeHub()
app = App()
dial = Motor('B')
lock = Motor('C')
dial_cover = Motor('E')
timer = Timer()

dial.set_default_speed(75)
lock.set_default_speed(75)
dial_cover.set_default_speed(75)

def unlock():

while not hub.left_button.is_pressed() and dial.get_degrees_counted() < 180:

hub.speaker.beep(60)
dial_cover.run_for_degrees(15)
wait_for_seconds(0.8)

if timer.now() > 5:

app.play_sound('Bonk')
return

hub.light_matrix.show_image('NO')
wait_for_seconds(2)
hub.light_matrix.show_image('YES')
dial_cover.run_to_position(0)
lock.run_for_seconds(1)
app.play_sound('Wand')
wait_for_seconds(5)

# Thao tác này sẽ làm khóa cửa và bắt đầu cơ chế bảo vệ bổ sung.

hub.speaker.beep(60)
hub.speaker.beep(72)
lock.run_for_seconds(-1)
dial.run_to_position(0)
dial_cover.run_to_position(0)
dial.set_degrees_counted(0)
dial.set_stop_action('coast')
hub.light_matrix.show_image('NO')
timer.reset()
unlock()

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận