Bài 36: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Nâng cấp chương trình

27/07/2021 | 864 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 và Xây dựng các công cụ cơ giới có thể giúp giải quyết các nhiệm vụ thi đấu. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Nâng cấp Chương trình của tôi

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kế hoạch bài học

1. Chuẩn bị

 • Đọc qua tài liệu dành cho học sinh trên Ứng dụng LEGO® Education SPIKE.
 • Để hoàn thành bài học này, học sinh của bạn sẽ phải xây dựng mô hình Đế dẫn động Tiên tiến.

2. Tham gia (10 phút)

 • Sử dụng các ý tưởng trong phần Tổ chức thảo luận bên dưới để thu hút học sinh vào một cuộc thảo luận liên quan đến bài học này.
 • Sử dụng video để giải thích bài học.

3. Khám phá (30 phút)

 • Để học sinh của bạn làm việc theo từng cặp và lắp ghép Lưỡi máy ủi, Cần nâng và Thùng thưa.
 • Khi trẻ đã xây xong, yêu cầu trẻ gắn Lưỡi máy ủi và Cần nâng vào Đế dẫn động của họ.
 • Yêu cầu trẻ chạy chương trình thử nghiệm và quan sát điều gì xảy ra (nghĩa là: Cần nâng sẽ được nâng lên).

4. Giải thích (10 phút)

 • Tổ chức một cuộc thảo luận về các tính năng chính của công cụ Lưỡi máy ủi và Cần nâng và cách chúng có thể hữu ích trong một cuộc thi.

5. Chế tạo (40 phút)

 • Yêu cầu học sinh của bạn tạo các ngăn xếp lập trình sẽ tăng và giảm cả hai công cụ.
 • Thách thức trẻ làm cho Đế dẫn động của trẻ sao chép hành động được hiển thị trong video. Nhắc nhở trẻ rằng trẻ đang phân tích một vấn đề.
 • Đừng quên dành thời gian để dọn dẹp.

6. Đánh giá

 • Cung cấp thông tin phản hồi về hiệu suất của mỗi học sinh.
 • Bạn có thể sử dụng các bảng đánh giá được cung cấp để đơn giản hóa quy trình.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Thảo luận

Dành thời gian để xem video của các rô-bốt thi đấu trong hành động. Sử dụng những câu hỏi này để thu hút học sinh của bạn vào cuộc thảo luận về cách các nhóm thành công sử dụng các công cụ để giúp rô-bốt của trẻ thu thập và di chuyển các vật thể xung quanh:

 • Tại sao các công cụ này hữu ích trong các cuộc thi?
 • Tại sao các đội thay đổi công cụ tại các điểm khác nhau trong mỗi lần thi đấu?
 • Tại sao cần thiết lập lại vị trí của động cơ khi sử dụng công cụ?
 • Làm thế nào bạn mô tả các đặc điểm của các công cụ Đế dẫn động của bạn về độ chính xác, sức mạnh và thiết kế?

Hãy cho học sinh của bạn xem video này để các em có thể nhìn thấy những gì chúng sắp phải làm.

 

2/ Lắp ráp sản phẩm

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - phần 1 ( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - phần 2 ( nhấn vào đây)

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime - phần 3 ( nhấn vào đây)

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Ngoài Đế dẫn động Tiên tiến, mỗi đội sẽ cần: một lưỡi dao dozer + 1 tay nâng

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Sử dụng các đầu nối màu đỏ để khóa các công cụ vào vị trí để Đế dẫn động Tiên tiến trông như thế này:

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Mỗi đội sẽ cần xây dựng 4 thùng này để hoàn thành bài học này.

 

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình chính

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Giải pháp khả thi

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình khác

 

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import PrimeHub, Motor

hub = PrimeHub()
lift_arm_motor = Motor('D')
dozer_blade_motor = Motor('C')

lift_arm_motor.set_default_speed(-100)
lift_arm_motor.run_for_seconds(1)
dozer_blade_motor.set_default_speed(-100)
dozer_blade_motor.run_for_seconds(1)

lift_arm_motor.set_default_speed(100)
lift_arm_motor.run_for_degrees(70)
dozer_blade_motor.set_default_speed(100)
dozer_blade_motor.run_for_degrees(70)
hub.speaker.beep()

lift_arm_motor.run_for_degrees(180)
lift_arm_motor.run_for_degrees(-180)
dozer_blade_motor.run_for_degrees(180)
dozer_blade_motor.run_for_degrees(-180)
hub.speaker.beep()

lift_arm_motor.run_for_degrees(180, speed=15)
lift_arm_motor.run_for_degrees(-180, speed=15)
dozer_blade_motor.run_for_degrees(180, speed=15)
dozer_blade_motor.run_for_degrees(-180, speed=15)

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận