Bài 18: Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Huấn luyện viên

27/07/2021 | 897 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Prime 45678 để thiết kế mô hình Huấn luyện viên. Học sinh sẽ phát triển những kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh sẽ phân tách các vấn đề thành các phần nhỏ hơn và giải quyết chúng.

lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 : Huấn luyện viên

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1/ Lắp ráp sản phẩm

Theo dõi video bên dưới để hiểu rõ cách hoạt động của sản phẩm

2/ Lắp ráp sản phẩm

lắp ráp lego spike prime

Hướng dẫn lắp ráp lego spike prime ( nhấn vào đây)

 

3/ Lập trình scratch cho sản phẩm

lập trình lego spike prime

Hướng dẫn Lego Spike Prime 45678 - Chương trình chính

 

4/ Lập trình Python cho sản phẩm

Mã lập trình Python

from spike import Motor
from spike.control import Timer, wait_for_seconds

left_leg_motor = Motor('F')
right_leg_motor = Motor('B')
timer = Timer()
left_leg_motor.run_to_position(0)
right_leg_motor.run_to_position(0)

while True:

while timer.now() < 5:

left_leg_motor.start_at_power(-80)
right_leg_motor.start_at_power(80)
wait_for_seconds(0.1)
left_leg_motor.start_at_power(80)
right_leg_motor.start_at_power(-80)
wait_for_seconds(0.1)

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Spike Prime tại Đồ Chơi STEM

lego spike prime 45678

Lego Spike Prime 45678 chính hãng (bộ Core Set)

lego spike prime 45680

Lego Spike Prime 45680 chính hãng (bộ mở rộng)

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận