Bài 17: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Chú robot trợ giúp

05/02/2024 | 140 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Essential 45345 để thiết kế ra 1 mô hình Chú robot trợ giúp

Các em học sinh sẽ:

 • Tạo ra một giải pháp khả thi cho một vấn đề có những hạn chế
 • Cải thiện ý tưởng của người khác để phát triển một chương trình mới
 • Tham gia hiệu quả vào nhiều cuộc thảo luận hợp tác

Bài 17: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Chú robot trợ giúp

Bài 17: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Chú robot trợ giúp

Hướng dẫn lắp ráp ( nhấn vào đây )

 

Các kỹ năng đạt được

 • Kỹ năng ngôn ngữ- ESL
 • Lập trình
 • Thiết kế kỹ thuật
 • Giải quyết vấn đề

Nội dung chương trình học liên quan:

 • Ngôn ngữ lớp 4 & lớp 5
 • Tin học & Công nghệ lớp 4 & lớp 5
 • Khoa học lớp 4 & lớp 5
 • Ngoại ngữ lớp 5

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tủ đồ của Daniel tràn đầy. Làm thế nào anh ta có thể mang tất cả đồ đạc của mình về nhà?

Chuẩn bị

 • Xem lại bài học Người trợ giúp lớn nhỏ trong Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  .
 • Nếu cần, hãy dạy trước các từ vựng liên quan này: điều khiển, ràng buộc, thiết kế, robot và giải pháp .
 • Hãy xem xét khả năng và hoàn cảnh của tất cả học sinh của bạn. Phân biệt bài học để mọi người có thể tiếp cận được. Xem phần Khác biệt hóa bên dưới để biết gợi ý.
 • Nếu thời gian cho phép, hãy lập kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng môn toán. Xem phần Tiện ích mở rộng bên dưới để biết thêm thông tin.

Gắn kết ( Engagement )

Cả lớp, 5 phút )

 • Tạo điều kiện cho một cuộc thảo luận nhanh về việc giải quyết một vấn đề có những hạn chế.
  • Nói chuyện với học sinh của bạn về việc chuyển mọi thứ từ lớp học của bạn sang một lớp học khác chỉ bằng một lần nắm bắt. Họ phải hoàn thành việc di chuyển trong 10 phút!
  • Hãy đặt những câu hỏi như: Làm thế nào bạn có thể làm trống lớp học trong thời gian ngắn nhất? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chỉ có bốn người bạn cùng lớp giúp đỡ?
 • Giới thiệu cho học sinh của bạn các nhân vật chính của câu chuyện và thử thách đầu tiên: điều khiển người máy trợ giúp.
 • Phân phát một bộ gạch và một thiết bị cho mỗi nhóm.

Khám phá (Exploration)

Nhóm nhỏ, 30 phút )

 • Yêu cầu học sinh của bạn sử dụng Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  để hướng dẫn các em vượt qua thử thách đầu tiên:
  • Tạo và kiểm tra chương trình điều khiển robot trợ giúp.
 • Yêu cầu học sinh lặp lại và kiểm tra mô hình của mình để hoàn thành hai thử thách tiếp theo trong ứng dụng:
  • Lập trình cho robot trợ giúp theo Daniel về nhà.
  • Thiết kế người trợ giúp robot cải tiến của riêng bạn.
 • Bạn có thể tìm thấy hỗ trợ về mã hóa và xây dựng trong phần Mẹo bên dưới.

Giải thích ( Explanation)

Cả lớp, 5 phút )

 • Tập hợp các học sinh của bạn lại với nhau để suy ngẫm về những thử thách mà các em đã hoàn thành.
 • Hãy đặt những câu hỏi như: Bạn đã giúp Daniel mang tất cả đồ đạc về nhà bằng cách nào? Thiết kế robot trợ giúp của bạn khác với của Daniel như thế nào?

Áp dụng cụ thể (Elaborate)

Cả lớp, 5 phút )

 • Nhắc học sinh của bạn thảo luận và suy ngẫm về cách tạo ra giải pháp khả thi cho một vấn đề có những hạn chế.
 • Hãy đặt những câu hỏi như: Tại sao việc xem xét các ràng buộc khi thiết kế một giải pháp lại quan trọng? Những hạn chế ảnh hưởng đến quá trình thiết kế của bạn như thế nào?
 • Yêu cầu học sinh của bạn dọn dẹp chỗ làm việc của mình.

Đánh giá (Evaluation)

Liên tục xuyên suốt bài học )

 • Đặt các câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh của bạn “suy nghĩ rộng rãi” và giải thích quá trình suy nghĩ cũng như lý luận của các em trong các quyết định mà các em đưa ra khi xây dựng và lập trình.

Danh sách kiểm tra quan sát

 • Đo lường trình độ của học sinh trong việc tạo ra giải pháp khả thi cho một vấn đề có hạn chế.
 • Tạo một thang đo phù hợp với nhu cầu của bạn. Ví dụ:
  1. Cần hỗ trợ thêm
  2. Có thể làm việc độc lập
  3. Có thể dạy người khác

Tự đánh giá

 • Yêu cầu mỗi học sinh chọn viên gạch mà các em cảm thấy thể hiện tốt nhất phần trình diễn của mình.
  • Màu vàng: Tôi nghĩ tôi có thể tạo ra giải pháp cho một vấn đề có nhiều hạn chế.
  • Màu xanh lam: Tôi có thể tạo ra giải pháp cho một vấn đề có những hạn chế.
  • Màu xanh lá cây: Tôi có thể tạo ra giải pháp cho một vấn đề còn nhiều hạn chế và tôi cũng có thể giúp một người bạn làm điều đó.

Phản hồi ngang hàng

 • Trong các nhóm nhỏ, hãy yêu cầu học sinh của bạn thảo luận về kinh nghiệm làm việc cùng nhau.
 • Khuyến khích họ sử dụng những câu như sau:
  • Tôi thích nó khi bạn…
  • Tôi muốn nghe thêm về cách bạn…

Lời khuyên

Mẹo mã hóa

 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách đầu tiên, họ sẽ được cung cấp bản đồ.
 • Học sinh của bạn có thể sử dụng bản đồ và thử nghiệm các Khối mã hóa có sẵn để sửa đổi chương trình của mình nhằm đi theo lộ trình của chuyến đi.

Bài 17: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Chú robot trợ giúp

Mẹo mẫu

 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách thứ hai, các em sẽ được cung cấp ba Hình ảnh truyền cảm hứng và lời nhắc mở để cải thiện mô hình của mình.
 • Hình ảnh truyền cảm hứng nhằm giúp khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ khi thử nghiệm và cá nhân hóa mô hình của mình.

Bài 17: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Chú robot trợ giúp

Sự khác biệt

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Chọn một Hình ảnh truyền cảm hứng để giúp học sinh của bạn cá nhân hóa mô hình của mình
 • Thử nghiệm với mã hóa hoặc tòa nhà

Tăng độ khó bằng cách:

 • Thiết kế các chân đế khác nhau để hỗ trợ robot trợ giúp mang đồ của Daniel
 • Lập trình cho robot trợ giúp đi theo lộ trình định trước

Sự mở rộng

 • Yêu cầu học sinh của bạn sử dụng các điểm biểu đồ để lập bản đồ đường đi của người trợ giúp robot. Họ nên sử dụng trục x và y để vẽ sơ đồ nơi người trợ giúp robot di chuyển. Họ cũng có thể vẽ đường đi của người trợ giúp của nhóm khác.

Nếu được tạo điều kiện, điều này sẽ kéo dài hơn 45 phút của bài học.

 

+++++++++++++++++++++++

Bài viết được dịch lại từ nguồn tài liệu của lego education : xem tại đây


Tin tức liên quan

Bình luận