Bài 33: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Trực thăng bay lượn

05/02/2024 | 163 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Essential 45345 để thiết kế ra 1 mô hình Trực thăng bay lượn

Các em học sinh sẽ:

 • Mô tả các lựa chọn các em đã thực hiện khi tạo một chương trình
 • Tạo và thử nghiệm các giải pháp tự động
 • Kể lại trải nghiệm bằng các dữ kiện liên quan và chi tiết mô tả

Bài 33: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Trực thăng bay lượn

Bài 33: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Trực thăng bay lượn

Hướng dẫn lắp ráp ( nhấn vào đây )

Các kỹ năng đạt được

 • Kỹ năng ngôn ngữ- ESL
 • Lập trình
 • Thiết kế kỹ thuật
 • Giải quyết vấn đề

Nội dung chương trình học liên quan:

 • Ngôn ngữ lớp 4
 • Tin học & Công nghệ lớp 4
 • Khoa học lớp 4

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hãy giúp Maria đến Núi Spike để đi bộ đường dài!

Chuẩn bị

 • Xem lại bài học Trực thăng bay trong Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  .
 • Hãy xem xét khả năng và hoàn cảnh của tất cả học sinh của bạn. Phân biệt bài học để mọi người có thể tiếp cận được. Xem phần Khác biệt hóa bên dưới để biết gợi ý.
 • Nếu thời gian cho phép, hãy lập kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng môn ngữ văn. Xem phần Tiện ích mở rộng bên dưới để biết thêm thông tin.

Gắn kết ( Engagement )

Cả lớp, 5 phút )

 • Tạo điều kiện cho một cuộc thảo luận nhanh về việc mô tả một quyết định, một lựa chọn hoặc trải nghiệm cho một người bạn.
  • Nói chuyện với học sinh của bạn về việc kể cho bạn bè nghe về một trải nghiệm mới (ví dụ: một hoạt động hoặc một bộ phim).
  • Hãy đặt những câu hỏi như: Bạn cảm thấy thế nào khi kể cho ai đó nghe về một trải nghiệm mới? Tại sao bạn nghĩ việc chia sẻ là có giá trị?
 • Giới thiệu cho học sinh của bạn các nhân vật chính của câu chuyện và thử thách đầu tiên: khởi động chiếc trực thăng.
 • Phân phát một bộ gạch và một thiết bị cho mỗi nhóm.

Khám phá (Exploration)

Nhóm nhỏ, 30 phút )

 • Yêu cầu học sinh của bạn sử dụng Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  để hướng dẫn các em vượt qua thử thách đầu tiên:
  • Tạo và thử nghiệm chương trình khởi động máy bay trực thăng.
 • Yêu cầu học sinh lặp lại và kiểm tra mô hình của mình để hoàn thành hai thử thách tiếp theo trong ứng dụng:
  • Tạo chương trình làm cho trực thăng hoạt động khác đi khi nó bị nghiêng.
  • Nâng cấp trực thăng cho chuyến phiêu lưu tiếp theo của Maria.
 • Bạn có thể tìm thấy hỗ trợ về mã hóa và xây dựng trong phần Mẹo bên dưới.

Giải thích ( Explanation)

Cả lớp, 5 phút )

 • Tập hợp các học sinh của bạn lại với nhau để suy ngẫm về những thử thách mà các em đã hoàn thành.
 • Đặt những câu hỏi như: Làm thế nào trực thăng của Maria tới được Núi Spike? Bạn đã sửa đổi chiếc trực thăng của Maria như thế nào để cải thiện nó cho chuyến phiêu lưu tiếp theo của cô ấy?

Áp dụng cụ thể (Elaborate)

Cả lớp, 5 phút )

 • Nhắc học sinh của bạn thảo luận và suy ngẫm về những lựa chọn mà các em đã thực hiện khi phát triển chương trình của mình.
 • Hãy đặt những câu hỏi như: Tại sao việc mô tả những lựa chọn bạn đã thực hiện khi tạo chương trình lại quan trọng? Việc mô tả chương trình của bạn cho người khác có thể giúp bạn cải thiện nó như thế nào?
 • Yêu cầu học sinh của bạn dọn dẹp chỗ làm việc của mình.

Đánh giá (Evaluation)

Liên tục xuyên suốt bài học )

 • Đặt các câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh của bạn “suy nghĩ rộng rãi” và giải thích quá trình suy nghĩ cũng như lý luận của các em trong các quyết định mà các em đưa ra khi xây dựng và lập trình.

Danh sách kiểm tra quan sát

 • Đo lường mức độ thành thạo của học sinh trong việc mô tả những lựa chọn mà các em đã thực hiện khi phát triển chương trình của mình.
 • Tạo một thang đo phù hợp với nhu cầu của bạn. Ví dụ:
  1. Cần hỗ trợ thêm
  2. Có thể làm việc độc lập
  3. Có thể dạy người khác

Tự đánh giá

 • Yêu cầu mỗi học sinh chọn viên gạch mà các em cảm thấy thể hiện tốt nhất phần trình diễn của mình.
  • Màu vàng: Tôi nghĩ tôi có thể giải thích những quyết định tôi đã đưa ra khi phát triển chương trình của mình.
  • Blue: Tôi có thể giải thích những quyết định tôi đã đưa ra khi phát triển chương trình của mình.
  • Green: Tôi có thể giải thích những quyết định tôi đã đưa ra khi phát triển chương trình của mình và tôi cũng có thể giúp một người bạn làm điều đó.

Phản hồi ngang hàng

 • Trong các nhóm nhỏ, hãy yêu cầu học sinh của bạn thảo luận về kinh nghiệm làm việc cùng nhau.
 • Khuyến khích họ sử dụng những câu như sau:
  • Tôi thích nó khi bạn…
  • Tôi muốn nghe thêm về cách bạn…

Lời khuyên

Mẹo mã hóa

 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách đầu tiên, họ sẽ được cung cấp ba Khối mã hóa cảm hứng để giúp họ sửa đổi chương trình của mình.
 • Các khối mã hóa cảm hứng nhằm khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ khi thử nghiệm để tìm ra giải pháp của riêng mình.

Bài 33: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Trực thăng bay lượn

 

Mẹo mẫu

 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách thứ hai, các em sẽ được cung cấp ba Hình ảnh truyền cảm hứng và lời nhắc mở để cải thiện mô hình của mình.
 • Hình ảnh truyền cảm hứng nhằm giúp khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ khi trẻ thử nghiệm và thay đổi mô hình của mình.

Bài 33: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Trực thăng bay lượn

 

Sự khác biệt

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Đọc to câu chuyện về Máy bay trực thăng bay lượn và hướng dẫn từ Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  cho học sinh của bạn
 • Chọn một Hình ảnh truyền cảm hứng để giúp học sinh của bạn thay đổi mô hình của mình

Tăng độ khó bằng cách:

 • Thêm Cảm biến màu hoặc động cơ khác vào trực thăng của Maria
 • Ghép nối các nhóm sinh viên để giải thích chương trình của họ và đề xuất cải tiến cho nhau

Sự mở rộng

 • Yêu cầu học sinh của bạn viết một câu chuyện về những gì Maria nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy và cảm nhận trên chuyến đi bộ đường dài của mình.

Nếu được tạo điều kiện, điều này sẽ kéo dài hơn 45 phút của bài học.

 

 

+++++++++++++++++++++++

Bài viết được dịch lại từ nguồn tài liệu của lego education : xem tại đây


Tin tức liên quan

Bình luận