Bài 27: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Mê cung

05/02/2024 | 134 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Essential 45345 để thiết kế ra 1 mô hình Mê cung

Các em học sinh sẽ:

 • Quan sát và giải thích sự tương tác giữa hai vật thể có thể tác động đến năng lượng của vật thể như thế nào
 • So sánh và lặp lại để cải thiện thiết kế của giải pháp
 • Tham gia hiệu quả vào nhiều cuộc thảo luận hợp tác

Bài 27: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Mê cung

Bài 27: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Mê cung

Hướng dẫn lắp ráp ( nhấn vào đây )

Các kỹ năng đạt được

 • Kỹ năng ngôn ngữ- ESL
 • Lập trình
 • Thiết kế kỹ thuật
 • Giải quyết vấn đề

Nội dung chương trình học liên quan:

 • Ngôn ngữ lớp 4 & lớp 5
 • Tin học & Công nghệ lớp 4 & lớp 5
 • Khoa học lớp 4 & lớp 5
 • Ngoại ngữ lớp 5

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hãy cố gắng đánh bại kỷ lục hiện tại của Leo về việc hoàn thành mê cung!

Chuẩn bị

 • Xem lại bài học A-Maze-Ing trong Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  .
 • Nếu cần, hãy dạy trước các từ vựng liên quan sau: có khả năng, bằng chứng, trở ngại, ghi lại, nghiêng và chuyển giao .
 • Hãy xem xét khả năng và hoàn cảnh của tất cả học sinh của bạn. Phân biệt bài học để mọi người có thể tiếp cận được. Xem phần Khác biệt hóa bên dưới để biết gợi ý.
 • Nếu thời gian cho phép, hãy lập kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng môn toán. Xem phần Tiện ích mở rộng bên dưới để biết thêm thông tin.

Gắn kết ( Engagement )

Cả lớp, 5 phút )

 • Tạo điều kiện cho một cuộc thảo luận nhanh về cách năng lượng có thể được truyền từ vật này sang vật khác.
  • Nói chuyện với học sinh của bạn về điều gì sẽ xảy ra khi hai vật va chạm với nhau.
  • Đặt các câu hỏi như: Khi hai vật va chạm nhau, năng lượng của chúng xảy ra như thế nào? Làm thế nào bạn có thể biết rằng năng lượng đang được chuyển giao?
 • Giới thiệu cho học sinh của bạn các nhân vật chính của câu chuyện và thử thách đầu tiên: đếm số lần nghiêng cần thiết để hoàn thành mê cung.
 • Phân phát một bộ gạch và một thiết bị cho mỗi nhóm.

Khám phá (Exploration)

Nhóm nhỏ, 30 phút )

 • Yêu cầu học sinh của bạn sử dụng Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  để hướng dẫn các em vượt qua thử thách đầu tiên:
  • Tạo và kiểm tra chương trình đếm số lần nghiêng cần thiết để hoàn thành mê cung.
 • Yêu cầu học sinh lặp lại và kiểm tra mô hình của mình để hoàn thành hai thử thách tiếp theo trong ứng dụng:
  • Sửa đổi chương trình để làm cho mê cung hoạt động khác đi khi nó bị nghiêng.
  • Nâng cấp mê cung bằng cách thêm các chướng ngại vật khác nhau.
 • Bạn có thể tìm thấy hỗ trợ về mã hóa và xây dựng trong phần Mẹo bên dưới.

Giải thích ( Explanation)

Cả lớp, 5 phút )

 • Tập hợp các học sinh của bạn lại với nhau để suy ngẫm về những thử thách mà các em đã hoàn thành.
 • Hãy đặt những câu hỏi như: Quả bóng phải nghiêng bao nhiêu lần mới đến được khung thành? Năng lượng của quả bóng thay đổi như thế nào khi nó tương tác với chướng ngại vật hoặc bức tường của mê cung? Làm thế nào nó được nhìn thấy trong chuyển động của quả bóng?

Áp dụng cụ thể (Elaborate)

Cả lớp, 5 phút )

 • Nhắc học sinh của bạn thảo luận và suy ngẫm về những quan sát của các em về năng lượng được truyền từ nơi này sang nơi khác.
 • Đặt những câu hỏi như: Bạn thấy những tương tác ảnh hưởng đến năng lượng của quả bóng trong mê cung ở đâu? Bạn có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy điều gì khác cho thấy năng lượng đang được truyền đi?
 • Yêu cầu học sinh của bạn dọn dẹp chỗ làm việc của mình.

Đánh giá (Evaluation)

Liên tục xuyên suốt bài học )

 • Đặt các câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh của bạn “suy nghĩ rộng rãi” và giải thích quá trình suy nghĩ cũng như lý luận của các em trong các quyết định mà các em đưa ra khi xây dựng và lập trình.

Danh sách kiểm tra quan sát

 • Đo lường trình độ của học sinh trong việc giải thích chuyển động có thể là dấu hiệu cho thấy năng lượng đang được truyền như thế nào.
 • Tạo một thang đo phù hợp với nhu cầu của bạn. Ví dụ:
  1. Cần hỗ trợ thêm
  2. Có thể làm việc độc lập
  3. Có thể dạy người khác

Tự đánh giá

 • Yêu cầu mỗi học sinh chọn viên gạch mà các em cảm thấy thể hiện tốt nhất phần trình diễn của mình.
  • Màu vàng: Tôi nghĩ tôi có thể giải thích tại sao chuyển động có thể là dấu hiệu của sự truyền năng lượng.
  • Xanh lam: Tôi có thể giải thích tại sao chuyển động có thể là dấu hiệu của sự truyền năng lượng.
  • Màu xanh lá cây: Tôi có thể giải thích tại sao chuyển động có thể là dấu hiệu của sự truyền năng lượng và tôi cũng có thể giúp một người bạn làm điều đó.

Phản hồi ngang hàng

 • Trong các nhóm nhỏ, hãy yêu cầu học sinh của bạn thảo luận về kinh nghiệm làm việc cùng nhau.
 • Khuyến khích họ sử dụng những câu như sau:
  • Tôi thích nó khi bạn…
  • Tôi muốn nghe thêm về cách bạn…
 

Lời khuyên

Mẹo mã hóa

 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách đầu tiên, họ sẽ được cung cấp ba Khối mã hóa cảm hứng để giúp họ sửa đổi chương trình của mình.
 • Các khối mã hóa cảm hứng nhằm khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ khi thử nghiệm để tìm ra giải pháp của riêng mình.

Bài 27: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Mê cung

 

Mẹo mẫu

 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách thứ hai, các em sẽ được cung cấp ba Hình ảnh truyền cảm hứng và lời nhắc mở để cải thiện mô hình của mình.
 • Hình ảnh truyền cảm hứng nhằm giúp khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ khi trẻ thử nghiệm và thay đổi mô hình của mình.

Bài 27: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Mê cung

 

Sự khác biệt

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Giới hạn số lượng chướng ngại vật trong mê cung
 • Chọn một Hình ảnh truyền cảm hứng để giúp học sinh của bạn thay đổi mô hình của mình
 • Thử nghiệm với mã hóa hoặc tòa nhà

Tăng độ khó bằng cách:

 • Tạo một chương trình khác thu thập dữ liệu khi mê cung nghiêng khác nhau (ví dụ: trái, phải, tiến, lùi)
 • Khám phá các khối mã hóa mới và khác nhau trong chương trình

Sự mở rộng

 • Sử dụng thông tin được thu thập từ Khối biểu đồ thanh, yêu cầu học sinh của bạn viết một đoạn văn so sánh kết quả của họ với kết quả của nhóm khác. Yêu cầu các em sử dụng các câu lệnh nhiều hơn, ít hơn và bằng.

Nếu được tạo điều kiện, điều này sẽ kéo dài hơn 45 phút của bài học.

+++++++++++++++++++++++

Bài viết được dịch lại từ nguồn tài liệu của lego education : xem tại đây


Tin tức liên quan

Bình luận