Bài 16: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Máy chào buổi sáng

05/02/2024 | 125 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Essential 45345 để thiết kế ra 1 mô hình Máy chào buổi sáng

Các em học sinh sẽ:

 • Xác định và hiểu rõ một vấn đề
 • Suy nghĩ và thực hiện lại để tạo ra giải pháp đáp ứng các nhu cầu được mô tả
 • Tham gia một cách hiệu quả vào một loạt các cuộc thảo luận tập thể

Bài 16: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Máy chào buổi sáng

Bài 16: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Máy chào buổi sáng

Hướng dẫn lắp ráp ( nhấn vào đây )

 

Các kỹ năng đạt được

 • Kỹ năng ngôn ngữ- ESL
 • Lập trình
 • Thiết kế kỹ thuật
 • Giải quyết vấn đề

Nội dung chương trình học liên quan:

 • Ngôn ngữ lớp 4 & lớp 5
 • Tin học & Công nghệ lớp 4 & lớp 5
 • Khoa học lớp 4 & lớp 5
 • Ngoại ngữ lớp 5

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hãy giúp Leo nói "chào buổi sáng" với bạn bè của bạn ấy!

Chuẩn bị

 • Xem lại bài học Máy chào buổi sáng trong Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  .
 • Nếu cần, hãy dạy trước những từ vựng liên quan này: thử thách, sáng tạo, đổi mới, lập trình, kiểm tra và nâng cấp .
 • Hãy xem xét khả năng và hoàn cảnh của tất cả học sinh của bạn. Phân biệt bài học để mọi người có thể tiếp cận được. Xem phần Khác biệt hóa bên dưới để biết gợi ý.
 • Nếu thời gian cho phép, hãy lập kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng môn ngữ văn. Xem phần Tiện ích mở rộng bên dưới để biết thêm thông tin.

Gắn kết ( Engagement )

Cả lớp, 5 phút )

 • Tạo điều kiện thảo luận nhanh về quy trình xác định các bước cần thiết để giải quyết vấn đề.
  • Nói chuyện với học sinh của bạn về những gì chúng sẽ làm nếu phải với tới thứ gì đó quá cao.
  • Hãy đặt những câu hỏi như: Bạn sẽ làm gì đầu tiên? Điều gì sẽ xảy ra sau đó?
 • Giới thiệu cho học sinh của bạn các nhân vật chính của câu chuyện và thử thách đầu tiên: khởi động máy vẫy tay cho Leo.
 • Phân phát một bộ gạch và một thiết bị cho mỗi nhóm.

Khám phá (Exploration)

Nhóm nhỏ, 30 phút )

 • Yêu cầu học sinh của bạn sử dụng Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  để hướng dẫn các em vượt qua thử thách đầu tiên:
  • Tạo và kiểm tra chương trình khởi động máy vẫy.
 • Yêu cầu học sinh lặp lại và kiểm tra mô hình của mình để hoàn thành hai thử thách tiếp theo trong ứng dụng:
  • Nâng cấp chương trình cho máy vẫy.
  • Thiết kế máy vẫy của riêng bạn.
 • Bạn có thể tìm thấy hỗ trợ về mã hóa và xây dựng trong phần Mẹo bên dưới.

Giải thích ( Explanation)

Cả lớp, 5 phút )

 • Tập hợp các học sinh của bạn lại với nhau để suy ngẫm về những thử thách mà các em đã hoàn thành.
 • Hãy đặt những câu hỏi như: Vấn đề của Leo là gì? Bạn đã giúp giải quyết nó như thế nào? Bạn đã cải tiến chiếc máy vẫy tay của Leo như thế nào?

Áp dụng cụ thể (Elaborate)

Cả lớp, 5 phút )

 • Nhắc nhở học sinh thảo luận và suy ngẫm về cách xác định và hiểu một vấn đề.
 • Hãy đặt những câu hỏi như: Tại sao việc hiểu vấn đề là gì lại quan trọng? Bạn nên hỏi những loại câu hỏi nào để tìm hiểu thêm về vấn đề?
 • Yêu cầu học sinh của bạn dọn dẹp chỗ làm việc của mình.

Đánh giá (Evaluation)

Liên tục xuyên suốt bài học )

 • Đặt các câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh của bạn “suy nghĩ rộng rãi” và giải thích quá trình suy nghĩ cũng như lý luận của các em trong các quyết định mà các em đưa ra khi xây dựng và lập trình.

Danh sách kiểm tra quan sát

 • Đo lường trình độ của học sinh trong việc xác định và hiểu vấn đề nhất định.
 • Tạo một thang đo phù hợp với nhu cầu của bạn. Ví dụ:
  1. Cần hỗ trợ thêm
  2. Có thể làm việc độc lập
  3. Có thể dạy người khác

Tự đánh giá

 • Yêu cầu mỗi học sinh chọn viên gạch mà các em cảm thấy thể hiện tốt nhất phần trình diễn của mình.
  • Màu vàng: Tôi nghĩ tôi có thể xác định và hiểu được vấn đề.
  • Màu xanh: Tôi có thể xác định và hiểu được vấn đề.
  • Màu xanh lá cây: Tôi có thể xác định và hiểu vấn đề và tôi cũng có thể giúp một người bạn làm điều đó.

Phản hồi ngang hàng

 • Trong các nhóm nhỏ, hãy yêu cầu học sinh của bạn thảo luận về kinh nghiệm làm việc cùng nhau.
 • Khuyến khích họ sử dụng những câu như sau:
  • Tôi thích nó khi bạn…
  • Tôi muốn nghe thêm về cách bạn…

 

Lời khuyên

Mẹo mã hóa

 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách đầu tiên, họ sẽ được cung cấp ba Khối mã hóa cảm hứng để giúp họ sửa đổi chương trình của mình.
 • Các khối mã hóa cảm hứng nhằm khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ khi thử nghiệm để tìm ra giải pháp của riêng mình.

Bài 16: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Máy chào buổi sáng

Mẹo mẫu

 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách thứ hai, các em sẽ được cung cấp ba Hình ảnh truyền cảm hứng và lời nhắc mở để cải thiện mô hình của mình.
 • Hình ảnh truyền cảm hứng nhằm giúp khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ khi thử nghiệm và cá nhân hóa mô hình của mình.

Bài 16: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Máy chào buổi sáng

Sự khác biệt

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Chọn một Hình ảnh truyền cảm hứng để giúp học sinh của bạn cá nhân hóa mô hình của mình
 • Thử nghiệm với mã hóa hoặc tòa nhà

Tăng độ khó bằng cách:

 • Khám phá các khối mã hóa mới và khác nhau trong chương trình
 • Bao gồm một động cơ hoặc cảm biến khác trong thiết kế của máy vẫy

Sự mở rộng

 • Yêu cầu học sinh của bạn thực hiện một dự án nghiên cứu ngắn về cách mọi người từ các nền văn hóa khác nhau chào nhau vào buổi sáng.

Nếu được tạo điều kiện, điều này sẽ kéo dài hơn 45 phút của bài học.

 

+++++++++++++++++++++++

Bài viết được dịch lại từ nguồn tài liệu của lego education : xem tại đây


Tin tức liên quan

Bình luận