Bài 31: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Phà qua sông

05/02/2024 | 117 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Essential 45345 để thiết kế ra 1 mô hình Phà qua sông

Các em học sinh sẽ:

 • Xây dựng trình tự để giải quyết vấn đề
 • Phân tách vấn đề thành các phần nhỏ hơn
 • Kể lại trải nghiệm bằng các dữ kiện liên quan và chi tiết mô tả

Bài 31: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Phà qua sông

Bài 31: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Phà qua sông

Hướng dẫn lắp ráp ( nhấn vào đây )

Các kỹ năng đạt được

 • Kỹ năng ngôn ngữ- ESL
 • Lập trình
 • Thiết kế kỹ thuật
 • Giải quyết vấn đề

Nội dung chương trình học liên quan:

 • Ngôn ngữ lớp 4
 • Tin học & Công nghệ lớp 4
 • Khoa học lớp 4

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hãy giúp Daniel đến được Tháp Spike bằng cách lập trình cho chiếc phà di chuyển trên sông!

Chuẩn bị

 • Xem lại bài học River Ferry trong Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  .
 • Nếu cần, hãy dạy trước các từ vựng liên quan này: cải thiện, sửa đổi, lập trình, trình tự, kiểm tra và nâng cấp .
 • Hãy xem xét khả năng và hoàn cảnh của tất cả học sinh của bạn. Phân biệt bài học để mọi người có thể tiếp cận được. Xem phần Khác biệt hóa bên dưới để biết gợi ý.
 • Nếu thời gian cho phép, hãy lập kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng môn toán. Xem phần Tiện ích mở rộng bên dưới để biết thêm thông tin.

Gắn kết ( Engagement )

Cả lớp, 5 phút )

 • Tạo điều kiện thảo luận nhanh về việc tạo trình tự để hoàn thành một hoạt động.
  • Nói chuyện với học sinh của bạn về một tình huống mà các em phải tuân theo một trình tự để đến đích, chẳng hạn như lớp học hoặc sân chơi.
  • Hãy đặt những câu hỏi như: Khi bạn muốn đi từ lớp này sang lớp khác, bạn đến đó bằng cách nào? Làm sao bạn biết đường đến đó?
 • Giới thiệu cho học sinh của bạn các nhân vật chính của câu chuyện và thử thách đầu tiên: đưa chuyến phà qua sông tới Tháp Spike.
 • Phân phát một bộ gạch và một thiết bị cho mỗi nhóm.

Khám phá (Exploration)

Nhóm nhỏ, 30 phút )

 • Yêu cầu học sinh của bạn sử dụng Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  để hướng dẫn các em vượt qua thử thách đầu tiên:
  • Tạo và thử nghiệm chương trình đưa phà sông tới Tháp Spike.
 • Yêu cầu học sinh lặp lại và kiểm tra mô hình của mình để hoàn thành hai thử thách tiếp theo trong ứng dụng:
  • Sửa đổi chương trình để cải thiện việc đi phà trên sông.
  • Nâng cấp phà sông cho hành trình tiếp theo của Daniel.
 • Bạn có thể tìm thấy hỗ trợ về mã hóa và xây dựng trong phần Mẹo bên dưới.

Giải thích ( Explanation)

Cả lớp, 5 phút )

 • Tập hợp các học sinh của bạn lại với nhau để suy ngẫm về những thử thách mà các em đã hoàn thành.
 • Đặt những câu hỏi như: Bạn đã làm theo những bước nào để đưa chuyến phà qua sông đến Tháp Spike? Bạn đã sửa đổi điều gì để cải thiện việc đi phà trên sông?

Áp dụng cụ thể (Elaborate)

Cả lớp, 5 phút )

 • Nhắc học sinh thảo luận và suy ngẫm về quá trình tạo ra một trình tự để giải quyết vấn đề.
 • Hãy đặt những câu hỏi như: Tại sao việc chia vấn đề thành các phần nhỏ hơn lại giúp ích khi bạn đang cố gắng giải quyết nó? Làm thế nào bạn có thể sử dụng những phần nhỏ hơn này để tạo ra một chuỗi?
 • Yêu cầu học sinh của bạn dọn dẹp chỗ làm việc của mình.

Đánh giá (Evaluation)

Liên tục xuyên suốt bài học )

 • Đặt các câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh của bạn “suy nghĩ rộng rãi” và giải thích quá trình suy nghĩ cũng như lý luận của các em trong các quyết định mà các em đưa ra khi xây dựng và lập trình.

Danh sách kiểm tra quan sát

 • Đo lường trình độ của học sinh trong việc phát triển trình tự giải quyết vấn đề.
 • Tạo một thang đo phù hợp với nhu cầu của bạn. Ví dụ:
  1. Cần hỗ trợ thêm
  2. Có thể làm việc độc lập
  3. Có thể dạy người khác

Tự đánh giá

 • Yêu cầu mỗi học sinh chọn viên gạch mà các em cảm thấy thể hiện tốt nhất phần trình diễn của mình.
  • Màu vàng: Tôi nghĩ tôi có thể phát triển một trình tự để giải quyết vấn đề.
  • Màu xanh: Tôi có thể phát triển trình tự để giải quyết vấn đề.
  • Màu xanh lá cây: Tôi có thể phát triển trình tự để giải quyết vấn đề và tôi cũng có thể giúp một người bạn làm điều đó.

Phản hồi ngang hàng

 • Trong các nhóm nhỏ, hãy yêu cầu học sinh của bạn thảo luận về kinh nghiệm làm việc cùng nhau.
 • Khuyến khích họ sử dụng những câu như sau:
  • Tôi thích nó khi bạn…
  • Tôi muốn nghe thêm về cách bạn…

Lời khuyên

Mẹo mã hóa

 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách đầu tiên, họ sẽ được cung cấp ba Khối mã hóa cảm hứng để giúp họ sửa đổi chương trình của mình.
 • Các khối mã hóa cảm hứng nhằm khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ khi thử nghiệm để tìm ra giải pháp của riêng mình.

Bài 31: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Phà qua sông

 

Mẹo mẫu

 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách thứ hai, các em sẽ được cung cấp ba Hình ảnh truyền cảm hứng và lời nhắc mở để cải thiện mô hình của mình.
 • Hình ảnh truyền cảm hứng nhằm giúp khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ khi trẻ thử nghiệm và thay đổi mô hình của mình.

Bài 31: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Phà qua sông

 

Sự khác biệt

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Đọc to câu chuyện về Chuyến phà trên sông và hướng dẫn từ Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  cho học sinh của bạn
 • Chọn một Hình ảnh truyền cảm hứng để giúp học sinh của bạn thay đổi mô hình của mình

Tăng độ khó bằng cách:

 • Khám phá các khối mã hóa mới và khác nhau trong chương trình
 • Thêm ánh sáng cho chuyến phà sông

Sự mở rộng

 • Yêu cầu học sinh của bạn lập thời gian biểu cho chuyến phà trên sông, bao gồm thời gian khởi hành và thời gian đến cũng như thời gian di chuyển. Yêu cầu họ sử dụng thời gian biểu của mình để nói về thời điểm đi phà qua sông.

Nếu được tạo điều kiện, điều này sẽ kéo dài hơn 45 phút của bài học.

 

 

+++++++++++++++++++++++

Bài viết được dịch lại từ nguồn tài liệu của lego education : xem tại đây


Tin tức liên quan

Bình luận