Bài 2: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Vòng quay ngựa gỗ

05/02/2024 | 172 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Essential 45345 để thiết kế ra 1 mô hình Vòng quay ngựa gỗ

Các em học sinh sẽ:

 • Cải tiến và tinh chỉnh nguyên mẫu trong một quy trình thiết kế
 • Thực hành giúp đỡ một nhân vật trong câu chuyện
 • Mô tả các ý tưởng hoặc chi tiết chính của một văn bản

Bài 2: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Vòng quay ngựa gỗ

Bài 2: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Vòng quay ngựa gỗ

Hướng dẫn lắp ráp ( nhấn vào đây )

Các kỹ năng đạt được

 • Kỹ năng ngôn ngữ- ESL
 • Lập trình
 • Thiết kế kỹ thuật
 • Giải quyết vấn đề

Nội dung chương trình học liên quan:

 • Ngôn ngữ lớp 3
 • Tin học & Công nghệ lớp 3

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hãy tạo một vòng quay mới để Sofie chơi thử!

​​​​​​Chuẩn bị

 • Xem lại bài học Vòng quay cổ điển trong Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  .
 • Nếu cần, hãy dạy trước các từ vựng liên quan sau: thiết kế, cải tiến, tạo nguyên mẫu, tinh chỉnh và kiểm tra .
 • Hãy xem xét khả năng và hoàn cảnh của tất cả học sinh của bạn. Phân biệt bài học để mọi người có thể tiếp cận được. Xem phần Khác biệt hóa bên dưới để biết gợi ý.
 • Nếu thời gian cho phép, hãy lập kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng môn ngữ văn. Xem phần Tiện ích mở rộng bên dưới để biết thêm thông tin.

Gắn kết ( Engagement )

Cả lớp, 5 phút )

 • Tạo điều kiện cho một cuộc thảo luận nhanh về việc thực hiện các cải tiến.
  • Nói chuyện với học sinh của bạn về việc đi đến công viên giải trí và muốn làm cho chuyến đi vui vẻ hơn nữa.
  • Đặt những câu hỏi như: Bạn sẽ làm gì nếu có cơ hội đổi chuyến? Làm thế nào bạn có thể thay đổi nó?
 • Giới thiệu cho học sinh của bạn các nhân vật chính của câu chuyện và thử thách đầu tiên: làm cho vòng quay quay.
 • Phân phát một bộ gạch và một thiết bị cho mỗi nhóm.

 

Khám phá (Exploration)

Nhóm nhỏ, 30 phút )

 • Yêu cầu học sinh của bạn sử dụng Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  để hướng dẫn các em vượt qua thử thách đầu tiên:
  • Tạo và thử nghiệm chương trình làm cho băng chuyền quay.
 • Yêu cầu học sinh lặp lại và kiểm tra mô hình của mình để hoàn thành hai thử thách tiếp theo trong ứng dụng:
  • Thay đổi chương trình để cải thiện băng chuyền.
  • Nâng cấp băng chuyền cho Sofie.
 • Bạn có thể tìm thấy hỗ trợ về mã hóa và xây dựng trong phần Mẹo bên dưới.

Giải thích ( Explanation)

Cả lớp, 5 phút )

 • Tập hợp các học sinh của bạn lại với nhau để suy ngẫm về những thử thách mà các em đã hoàn thành.
 • Hãy đặt những câu hỏi như: Bạn làm cho băng chuyền quay như thế nào? Bạn đã nâng cấp băng chuyền như thế nào?

Áp dụng cụ thể (Elaborate)

Cả lớp, 5 phút )

 • Nhắc học sinh của bạn thảo luận và suy ngẫm về quá trình thực hiện cải tiến và sàng lọc.
 • Hãy đặt những câu hỏi như: Bạn đã nghĩ đến điều gì khi quyết định cải thiện băng chuyền? Làm thế nào bạn biết khi nào bạn đã thực hiện đủ cải tiến?
 • Yêu cầu học sinh của bạn dọn dẹp chỗ làm việc của mình.

Đánh giá (Evaluation)

Liên tục xuyên suốt bài học )

 • Đặt các câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh của bạn “suy nghĩ rộng rãi” và giải thích quá trình suy nghĩ cũng như lý luận của các em trong các quyết định mà các em đưa ra khi xây dựng và lập trình.

Danh sách kiểm tra quan sát

 • Đo lường mức độ thành thạo của học sinh trong việc cải tiến một nguyên mẫu.
 • Tạo một thang đo phù hợp với nhu cầu của bạn. Ví dụ:
  1. Cần hỗ trợ thêm
  2. Có thể làm việc độc lập
  3. Có thể dạy người khác

Tự đánh giá

 • Yêu cầu mỗi học sinh chọn viên gạch mà các em cảm thấy thể hiện tốt nhất phần trình diễn của mình.
  • Màu vàng: Tôi nghĩ tôi có thể cải thiện nguyên mẫu.
  • Màu xanh: Tôi có thể cải tiến một nguyên mẫu.
  • Màu xanh lá cây: Tôi có thể cải tiến một nguyên mẫu và tôi cũng có thể giúp một người bạn làm điều đó.

Phản hồi ngang hàng

 • Trong các nhóm nhỏ, hãy yêu cầu học sinh của bạn thảo luận về kinh nghiệm làm việc cùng nhau.
 • Khuyến khích họ sử dụng những câu như sau:
  • Tôi thích nó khi bạn…
  • Tôi muốn biết thêm về thời điểm bạn…

Lời khuyên

Mẹo mã hóa

 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách đầu tiên, họ sẽ được cung cấp ba Khối mã hóa cảm hứng để giúp họ sửa đổi chương trình của mình.
 • Các khối mã hóa cảm hứng nhằm khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ khi thử nghiệm để tìm ra giải pháp của riêng mình.

Bài 2: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Vòng quay ngựa gỗ

Mẹo mẫu

 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách thứ hai, các em sẽ được cung cấp ba Hình ảnh truyền cảm hứng và lời nhắc mở để cải thiện mô hình của mình.
 • Hình ảnh truyền cảm hứng nhằm giúp khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ khi trẻ thử nghiệm và thay đổi mô hình của mình.

Bài 2: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Vòng quay ngựa gỗ

Sự khác biệt

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Rút ngắn bài học chỉ còn thử thách đầu tiên
 • Chọn một Hình ảnh truyền cảm hứng để giúp học sinh của bạn thay đổi mô hình của mình

Tăng độ khó bằng cách:

 • Khám phá các Khối mã hóa mới và khác nhau trong chương trình
 • Thêm cảm biến màu hoặc ánh sáng vào mô hình

Sự mở rộng

 • Yêu cầu học sinh của bạn viết một câu chuyện về trải nghiệm của Sofie tại công viên giải trí. Yêu cầu họ thêm các từ chỉ thời gian để chỉ ra thứ tự của các sự kiện.

Nếu được tạo điều kiện, điều này sẽ kéo dài hơn 45 phút của bài học.

 

+++++++++++++++++++++++

Bài viết được dịch lại từ nguồn tài liệu của lego education : xem tại đây


Tin tức liên quan

Bình luận