Bài 4: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Quầy bán đồ ăn nhanh

05/02/2024 | 147 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Essential 45345 để thiết kế ra 1 mô hình Quầy bán đồ ăn nhanh

Các em học sinh sẽ:

 • Thực hành thử nghiệm các nguyên mẫu để đảm bảo đáp ứng nhu cầu
 • Sửa đổi và kết hợp giải pháp
 • Thực hành giúp đỡ một nhân vật trong câu chuyện
 • Mô tả các ý tưởng hoặc chi tiết chính của một văn bản

Bài 4: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Quầy bán đồ ăn nhanh

Bài 4: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Quầy bán đồ ăn nhanh

Hướng dẫn lắp ráp ( nhấn vào đây )

Các kỹ năng đạt được

 • Kỹ năng ngôn ngữ- ESL
 • Lập trình
 • Thiết kế kỹ thuật
 • Giải quyết vấn đề

Nội dung chương trình học liên quan:

 • Ngôn ngữ lớp 3
 • Tin học & Công nghệ lớp 3

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ôi không! Daniel đã làm rơi đồ ăn nhanh của mình. Hãy giúp bạn ấy lấy đồ ăn mới từ quầy bán đồ ăn nhanh.

Chuẩn bị

 • Xem lại bài học Quầy bán đồ ăn nhẹ trong Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  .
 • Nếu cần, hãy dạy trước các từ vựng liên quan sau: hiệu quả, phục vụ và công cụ .
 • Hãy xem xét khả năng và hoàn cảnh của tất cả học sinh của bạn. Phân biệt bài học để mọi người có thể tiếp cận được. Xem phần Khác biệt hóa bên dưới để biết gợi ý.
 • Nếu thời gian cho phép, hãy lập kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng môn toán. Xem phần Tiện ích mở rộng bên dưới để biết thêm thông tin.

Gắn kết ( Engagement )

Cả lớp, 5 phút )

 • Tạo điều kiện cho một cuộc thảo luận nhanh về tầm quan trọng của việc kiểm tra để đảm bảo đối tượng hoạt động như bình thường.
  • Nói chuyện với học sinh của bạn về những đồ vật cần hoạt động bình thường khi các em đang ăn.
  • Đặt những câu hỏi như: Làm thế nào bạn có thể kiểm tra để đảm bảo bàn phẳng để thức ăn của bạn không bị lăn? Nếu cái bàn không phẳng, bạn có thể làm gì để sửa nó?
 • Giới thiệu cho học sinh của bạn các nhân vật chính của câu chuyện và thử thách đầu tiên: phục vụ một bữa ăn nhẹ khác cho Daniel.
 • Phân phát một bộ gạch và một thiết bị cho mỗi nhóm.

 

Khám phá (Exploration)

Nhóm nhỏ, 30 phút )

 • Yêu cầu học sinh của bạn sử dụng Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  để hướng dẫn các em vượt qua thử thách đầu tiên:
  • Tạo và thử nghiệm chương trình phục vụ một món ăn nhẹ khác cho Daniel khi anh ấy đưa tấm vé màu xanh lam của mình cho Bộ cảm biến màu.
 • Yêu cầu học sinh lặp lại và kiểm tra mô hình của mình để hoàn thành hai thử thách tiếp theo trong ứng dụng:
  • Thay đổi chương trình để cải thiện quầy bán đồ ăn nhanh.
  • Nâng cấp quầy bán đồ ăn nhẹ cho Daniel. Hãy chắc chắn rằng anh ấy vẫn có thể lấy được đồ ăn nhẹ của mình.
 • Bạn có thể tìm thấy hỗ trợ về mã hóa và xây dựng trong phần Mẹo bên dưới.

Giải thích ( Explanation)

Cả lớp, 5 phút )

 • Tập hợp các học sinh của bạn lại với nhau để suy ngẫm về những thử thách mà các em đã hoàn thành.
 • Hãy đặt những câu hỏi như: Bạn đã làm gì để nâng cấp quầy bán đồ ăn nhẹ? Làm thế nào bạn đảm bảo rằng Daniel vẫn có thể mua đồ ăn nhẹ từ quầy bán đồ ăn nhẹ đã được nâng cấp?

Áp dụng cụ thể (Elaborate)

Cả lớp, 5 phút )

 • Nhắc học sinh của bạn thảo luận và suy ngẫm về tầm quan trọng của việc thử nghiệm một nguyên mẫu để đảm bảo rằng nó hoạt động như dự kiến.
 • Hãy đặt những câu hỏi như: Tại sao việc kiểm tra và đảm bảo nguyên mẫu của bạn hoạt động như bạn mong muốn lại quan trọng? Điều gì xảy ra khi nguyên mẫu nâng cấp của bạn bị lỗi và không hoạt động như bạn mong muốn?
 • Yêu cầu học sinh của bạn dọn dẹp chỗ làm việc của mình.

Đánh giá (Evaluation)

Liên tục xuyên suốt bài học )

 • Đặt các câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh của bạn “suy nghĩ rộng rãi” và giải thích quá trình suy nghĩ cũng như lý luận của các em trong các quyết định mà các em đưa ra khi xây dựng và lập trình.

Danh sách kiểm tra quan sát

 • Đo lường mức độ thành thạo của học sinh trong việc thử nghiệm một nguyên mẫu được nâng cấp để đảm bảo rằng nó hoạt động như dự kiến.
 • Tạo một thang đo phù hợp với nhu cầu của bạn. Ví dụ:
  1. Cần hỗ trợ thêm
  2. Có thể làm việc độc lập
  3. Có thể dạy người khác

Tự đánh giá

 • Yêu cầu mỗi học sinh chọn viên gạch mà các em cảm thấy thể hiện tốt nhất phần trình diễn của mình.
  • Màu vàng: Tôi nghĩ tôi có thể thử nghiệm một nguyên mẫu đã nâng cấp để đảm bảo nó thực hiện được những gì tôi muốn.
  • Màu xanh lam: Tôi có thể thử nghiệm nguyên mẫu đã nâng cấp để đảm bảo nó hoạt động như tôi mong muốn.
  • Màu xanh lá cây: Tôi có thể thử nghiệm một nguyên mẫu đã nâng cấp để đảm bảo nó thực hiện những gì tôi muốn và tôi cũng có thể giúp một người bạn làm điều đó.

Phản hồi ngang hàng

 • Trong các nhóm nhỏ, hãy yêu cầu học sinh của bạn thảo luận về kinh nghiệm làm việc cùng nhau.
 • Khuyến khích họ sử dụng những câu như sau:
  • Tôi thích nó khi bạn…
  • Tôi muốn nghe thêm về cách bạn…

Lời khuyên

Mẹo mã hóa

 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách đầu tiên, họ sẽ được cung cấp ba Khối mã hóa cảm hứng để giúp họ sửa đổi chương trình của mình.
 • Các khối mã hóa cảm hứng nhằm khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ khi thử nghiệm để tìm ra giải pháp của riêng mình.

Bài 4: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Quầy bán đồ ăn nhanh

Mẹo mẫu

 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách thứ hai, các em sẽ được cung cấp ba Hình ảnh truyền cảm hứng và lời nhắc mở để cải thiện mô hình của mình.
 • Hình ảnh truyền cảm hứng nhằm giúp khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ khi trẻ thử nghiệm và thay đổi mô hình của mình.

Bài 4: Hướng dẫn Lego Spike Essential 45345 : Quầy bán đồ ăn nhanh

Sự khác biệt

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Rút ngắn bài học chỉ còn thử thách đầu tiên
 • Chọn một Hình ảnh truyền cảm hứng để giúp học sinh của bạn thay đổi mô hình của mình

Tăng độ khó bằng cách:

 • Thêm các màu khác để Cảm biến màu phản ứng
 • Thêm nhiều món vào thực đơn để Daniel gọi và ăn

Sự mở rộng

 • Yêu cầu học sinh của bạn sử dụng dữ liệu thu thập được từ quầy bán đồ ăn nhẹ để tạo biểu đồ thanh trên giấy hoặc sử dụng các thao tác khác nhau. Hướng dẫn học sinh của bạn thảo luận về màu nào được sử dụng nhiều nhất, ít nhất, v.v.

Nếu được tạo điều kiện, điều này sẽ kéo dài hơn 45 phút của bài học.

 

+++++++++++++++++++++++

Bài viết được dịch lại từ nguồn tài liệu của lego education : xem tại đây


Tin tức liên quan

Bình luận