Bài 30: Thiết kế cảm xúc - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

05/04/2021 | 1410 |
0 Đánh giá

Khám phá cách robot có thể tạo ra cảm xúc tích cực trong các tình huống hàng ngày. Cùng Đồ Chơi STEM tìm hiểu về chủ đề Tư duy máy tính: Thiết kế cảm xúc với bộ Lego Wedo 2.0

 

Thiết kế cảm xúc - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

1. Chuẩn bị ( 30 phút)

  • Chọn một chủ đề cụ thể để nói chuyện với học sinh của bạn. Ví dụ: bạn có thể tập trung đặc biệt vào những robot có thể khiến mọi người cười.
  • Quyết định cách bạn muốn giới thiệu dự án này. Tìm một số video để xem hoặc thông tin để đọc với học sinh của bạn.
  • Xác định các yếu tố của mê cung mà robot sẽ đi qua (tức là chuyển động, cảm biến, biểu thức, v.v.).
  • Xác định kết quả cuối cùng của dự án này. Ví dụ: xác định các thông số về bài thuyết trình của học sinh và các yếu tố cụ thể mà chúng nên đưa vào tài liệu của mình.

 

2. Giai đoạn Khám Phá (45 phút).

Giới thiệu cho học sinh của bạn về chủ đề và đảm bảo rằng họ hiểu vấn đề họ phải giải quyết.

 

3. Giai đoạn tạo và thử nghiệm ( 60 phút)

Xây dựng và lập trình
Yêu cầu học sinh của bạn chế tạo và lập trình một robot có thể khiến mọi người cười. Yêu cầu họ lập trình các hành vi cụ thể cho robot của họ.

Thư viện thiết kế nguồn cảm hứng:

lego wedo

Thiết kế cảm xúc - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

lego wedo

Thiết kế cảm xúc - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

lego wedo

Thiết kế cảm xúc - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

Hãy để học sinh của bạn lập kế hoạch, thử và sửa đổi các giải pháp của họ cho đến khi họ đạt được điểm mà họ hài lòng với những gì họ đã làm. Để thách thức một số đội cao cấp hơn, hãy giới thiệu các thông số mới như tạo ra các cảm xúc khác nhau.

 

4. Giai đoạn chia sẻ (45 phút)

Đảm bảo rằng học sinh của bạn ghi lại công việc của họ.

Sử dụng các cách khác nhau để cho phép học sinh của bạn chia sẻ những gì họ đã học được và suy nghĩ của họ về những kinh nghiệm này.

Yêu cầu sinh viên của bạn tạo báo cáo cuối cùng của họ và trình bày các dự án của họ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Wedo 2.0 tại Đồ Chơi STEM

lego wedo giá rẻ

Bộ Lego Wedo Giá Rẻ - Robot Milo 45300

Giá 3.600.000

lego wedo chính hãng

Bộ Lego Wedo Chính Hãng

Giá 7.000.000

 


Tin tức liên quan

Bình luận