Bài 31: Thành phố an toàn - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

05/04/2021 | 1603 |
0 Đánh giá

Khám phá các quy tắc an toàn khác nhau liên quan đến giao thông trong thành phố và mô tả cách cải thiện một số quy tắc trong số đó. Cùng Đồ Chơi STEM tìm hiểu về chủ đề Tư duy máy tính: Thành phố an toàn với bộ Lego Wedo 2.0

 

Thành phố an toàn - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

1. Chuẩn bị ( 30 phút)

  • Chọn một chủ đề cụ thể để nói chuyện với học sinh của bạn. Ví dụ: bạn có thể tập trung đặc biệt vào an toàn của xe tải trong các tình huống giao thông.
  • Quyết định cách bạn muốn giới thiệu dự án này. Tìm một số video để xem hoặc thông tin để đọc với học sinh của bạn. Bạn cũng có thể thực hiện một chuyến đi thực tế ảo hoặc thực tế xung quanh khu vực lân cận hoặc thành phố của bạn. Yêu cầu học sinh của bạn tìm kiếm các vấn đề có thể xảy ra với phương tiện giao thông hiện tại (ví dụ, trạm dừng xe buýt có thể an toàn hơn không, tín hiệu giao thông có được cải thiện không, v.v.)
  • Xác định các yếu tố mà học sinh của bạn nên xem xét khi họ phát triển các giải pháp của mình (ví dụ: tai nạn xảy ra ở đâu và như thế nào, có thống kê nào về những tai nạn này không, có thiết bị an toàn nào có thể được cải thiện không, v.v.).
  • Xác định kết quả cuối cùng của dự án này. Ví dụ: xác định các thông số về bài thuyết trình của học sinh và các yếu tố cụ thể mà chúng nên đưa vào tài liệu của mình. Hãy chính xác về việc bạn muốn các giải pháp của học sinh là vật lý (sử dụng các viên gạch LEGO), kỹ thuật số (sử dụng một chương trình) hay cả hai.

 

2. Giai đoạn Khám Phá (45 phút).

Giới thiệu cho học sinh của bạn về chủ đề và đảm bảo rằng họ hiểu vấn đề họ phải giải quyết.

 

3. Giai đoạn tạo và thử nghiệm ( 60 phút)

Xây dựng và lập trình

Yêu cầu học sinh của bạn xây dựng và lập trình một thiết bị có thể cải thiện sự an toàn của thành phố.

Thư viện thiết kế nguồn cảm hứng:

lego wedo

Thành phố an toàn - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

lego wedo

Thành phố an toàn - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

lego wedo

Thành phố an toàn - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

Hãy để học sinh của bạn lập kế hoạch, thử và sửa đổi các giải pháp của họ cho đến khi họ đạt được điểm mà họ hài lòng với những gì họ đã làm. Để thách thức một số đội cao cấp hơn, hãy giới thiệu các thông số mới như tạo ra các cảm xúc khác nhau.

 

4. Giai đoạn chia sẻ (45 phút)

Đảm bảo rằng học sinh của bạn ghi lại công việc của họ.

Sử dụng các cách khác nhau để cho phép học sinh của bạn chia sẻ những gì họ đã học được và suy nghĩ của họ về những kinh nghiệm này.

Yêu cầu sinh viên của bạn tạo báo cáo cuối cùng của họ và trình bày các dự án của họ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sản phẩm gợi ý: Đo khoảng cách

đo khoảng cách lego wedo

Đo khoảng cách - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

đo khoảng cách lego wedo

Đo khoảng cách - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

đo khoảng cách lego wedo

Đo khoảng cách - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

đo khoảng cách lego wedo

Đo khoảng cách - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sản phẩm gợi ý: Phát hiện vật thể

phát hiện vật thể lego wedo

Phát hiện vật thể - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

phát hiện vật thể lego wedo

Phát hiện vật thể - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

phát hiện vật thể lego wedo

Phát hiện vật thể - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

phát hiện vật thể lego wedo

Phát hiện vật thể - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Wedo 2.0 tại Đồ Chơi STEM

lego wedo giá rẻ

Bộ Lego Wedo Giá Rẻ - Robot Milo 45300

Giá 3.600.000

lego wedo chính hãng

Bộ Lego Wedo Chính Hãng

Giá 7.000.000

 


Tin tức liên quan

Bình luận