Bài 19: Môi trường sống và sự tiến hóa - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

05/04/2021 | 1771 |
0 Đánh giá

Hóa thạch tiết lộ nhiều điều về lý do tại sao động vật có thể tồn tại trong môi trường xung quanh. Cùng Đồ Chơi STEM tìm hiểu về chủ đề khoa học Môi trường sống và sự tiến hóa với bộ Lego Wedo 2.0

Môi trường sống và sự tiến hóa - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

1. Giai đoạn khám phá ( 60 phút)

Hóa thạch tiết lộ nhiều điều về lý do tại sao động vật có thể tồn tại trong môi trường xung quanh. Môi trường sống, khí hậu, thức ăn, nơi ở và các nguồn tài nguyên sẵn có đều góp phần vào sự thành công của một loài.

Cho học sinh khám phá cả động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ và những gì hóa thạch của chúng cho chúng ta biết về cách chúng sống. Họ có thể xem xét cách một số loài phát triển để tồn tại trong kỷ nguyên hiện đại. Ví dụ: yêu cầu học sinh xây dựng một con khủng long bay hoặc leo trèo làm tổ trên ngọn cây để bảo vệ trứng của chúng hoặc một con cá sấu để cho thấy cách nó sử dụng cơ thể, đuôi và hàm kết hợp với môi trường sống dưới nước.

Ngoài ra, học sinh có thể xem xét các môi trường sống khắc nghiệt hoặc thậm chí là các môi trường sống hư cấu, miễn là họ có thể tạo ra mối liên hệ giữa môi trường sống và sinh vật của mình.

 

2. Giai đoạn Tạo sản phẩm (60 phút).

Học sinh tạo ra cả một sinh vật và môi trường sống mà chúng sống, cho thấy sinh vật đó đã thích nghi với môi trường xung quanh như thế nào.

Hãy để sinh viên khám phá Thư viện thiết kế để họ có thể chọn một mô hình cho cảm hứng. Sau đó, cho phép họ thử nghiệm và tạo ra các giải pháp của riêng họ, sửa đổi bất kỳ mô hình cơ bản nào khi họ thấy phù hợp.

Các mô hình Thư viện thiết kế được đề xuất bao gồm:

• Crank - Hướng dẫn lắp ráp xem tại đây ( click here )

lego wedo 2.0

Môi trường sống và sự tiến hóa - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

• Flex - Hướng dẫn lắp ráp xem tại đây ( click here )

lego wedo 2.0

Môi trường sống và sự tiến hóa - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

Reel - Hướng dẫn lắp ráp xem tại đây ( click here )

lego wedo 2.0

Môi trường sống và sự tiến hóa - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

 

3. Giai đoạn chia sẻ ( 45 phút)

Học sinh nên trình bày mô hình của mình, giải thích sự thể hiện ảnh hưởng của môi trường sống đối với sinh vật. Họ có thể sử dụng tài liệu nghiên cứu và danh mục đầu tư để hỗ trợ các khám phá và ý tưởng của họ.

Đánh giá
Đảm bảo rằng học sinh giải thích được sự thích nghi và các đặc điểm riêng biệt mà sinh vật cần để phát triển và tồn tại.

 

4. Sản phẩm gợi ý

Áp dụng hướng dẫn "Crank" : Khủng long

khủng long lego wedo

Khủng long - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

khủng long lego wedo

Khủng long - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

khủng long lego wedo

Khủng long - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

khủng long lego wedo

Khủng long - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Áp dụng hướng dẫn "Flex" : Cá chép

cá chép lego wedo

Cá chép - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

cá chép lego wedo

Cá chép - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

cá chép lego wedo

Cá chép - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

cá chép lego wedo

Cá chép - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Áp dụng hướng dẫn "Reel" : Con nhện

con nhện lego wedo

Con nhện - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

con nhện lego wedo

Con nhện - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

con nhện lego wedo

Con nhện - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

con nhện lego wedo

Con nhện - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Wedo 2.0 tại Đồ Chơi STEM

lego wedo giá rẻ

Bộ Lego Wedo Giá Rẻ - Robot Milo 45300

Giá 3.600.000

lego wedo chính hãng

Bộ Lego Wedo Chính Hãng

Giá 7.000.000

 


Tin tức liên quan

Bình luận