Bài 20: Thám hiểm không gian - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

05/04/2021 | 1896 |
0 Đánh giá

Thiết kế một robot thám hiểm để khám phá các hành tinh xa xôi ngoài vũ trụ. Cùng Đồ Chơi STEM tìm hiểu về chủ đề khoa học Thám hiểm không gian với bộ Lego Wedo 2.0

Thám hiểm không gian - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

1. Giai đoạn khám phá ( 60 phút)

Một chiếc xe robot do thám là một phương tiện cơ giới tự động có thể tự di chuyển trên bề mặt của một thiên thể. Người thám hiểm có thể kiểm tra lãnh thổ và các đặc điểm, phân tích điều kiện thời tiết hoặc thậm chí kiểm tra các vật liệu, chẳng hạn như đất và nước.

Hãy để học sinh khám phá các xe robot do thám và khám phá nhiều tính năng và chức năng thú vị của chúng. Học sinh nên thiết kế các chức năng khác nhau cho nguyên mẫu xe robot do thám của họ.

 

2. Giai đoạn Tạo sản phẩm (60 phút).

Học sinh thiết kế, chế tạo và thử nghiệm một xe robot do thám có thể đạt được một trong các nhiệm vụ sau đây khi được gửi đến một hành tinh khác:
• Di chuyển vào và ra khỏi miệng núi lửa.
• Thu thập một mẫu đá.
• Khoan một lỗ trên mặt đất.

Hãy để học sinh khám phá Thư viện thiết kế để họ có thể chọn một mô hình cho cảm hứng. Sau đó, cho phép họ thử nghiệm và tạo ra các giải pháp của riêng họ, sửa đổi bất kỳ mô hình cơ bản nào khi họ thấy phù hợp.

Các mô hình Thư viện thiết kế được đề xuất bao gồm:

• Drive - Hướng dẫn lắp ráp xem tại đây ( click here )

lego wedo

Thám hiểm không gian - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

• Grab - Hướng dẫn lắp ráp xem tại đây ( click here )

lego wedo

Thám hiểm không gian - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

Sweep - Hướng dẫn lắp ráp xem tại đây ( click here )

lego wedo

Thám hiểm không gian - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

 

3. Giai đoạn chia sẻ ( 45 phút)

Học sinh nên trình bày các mô hình của mình, giải thích cách họ đã thiết kế
và thử nghiệm xe robot do thám của mình để hoàn thành một loạt các nhiệm vụ dựa trên khám phá hành tinh.

Cho học sinh so sánh các mô hình và cung cấp phản hồi cho nhau về mức độ phù hợp của các mô hình và đáp ứng các tiêu chí của bài toán đã cho.

Đánh giá
Đảm bảo rằng học sinh giải thích tại sao mỗi chức năng lại quan trọng và cách họ đã cho phép người lái di chuyển trên địa hình dao động để hoàn thành nhiệm vụ được giao / đã chọn.

 

4. Sản phẩm gợi ý

Áp dụng hướng dẫn "Drive" : Xe do thám

xe do thám lego wedo

Xe do thám - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

xe do thám lego wedo

Xe do thám - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

xe do thám lego wedo

Xe do thám - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

xe do thám lego wedo

Xe do thám - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Áp dụng hướng dẫn "Sweep" : Xe quét nhà

xe quét nhà lego wedo

Xe quét nhà - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

xe quét nhà lego wedo

Xe quét nhà - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

xe quét nhà lego wedo

Xe quét nhà - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

xe quét nhà lego wedo

Xe quét nhà - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Wedo 2.0 tại Đồ Chơi STEM

lego wedo giá rẻ

Bộ Lego Wedo Giá Rẻ - Robot Milo 45300

Giá 3.600.000

lego wedo chính hãng

Bộ Lego Wedo Chính Hãng

Giá 7.000.000

 


Tin tức liên quan

Bình luận