Bài 17: Động vật ăn thịt và con mồi - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

05/04/2021 | 1895 |
0 Đánh giá

Động vật ăn thịt chia sẻ mối quan hệ năng động hấp dẫn với con mồi của chúng. Chúng đã phát triển qua nhiều thế kỷ để cải thiện vai trò thợ săn. Cùng Đồ Chơi STEM tìm hiểu về chủ đề khoa học Động vật ăn thịt và con mồi với bộ Lego Wedo 2.0

Động vật ăn thịt và con mồi - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

1. Giai đoạn khám phá ( 60 phút)

Động vật ăn thịt chia sẻ mối quan hệ năng động hấp dẫn với con mồi của chúng. Chúng đã phát triển qua nhiều thế kỷ để cải thiện vai trò thợ săn và người đánh bẫy. Điều này đã buộc con mồi phải thích nghi để có thể trốn tránh những kẻ săn mồi và tồn tại.

Cho học sinh khám phá mối quan hệ đang phát triển giữa các nhóm động vật ăn thịt khác nhau và con mồi của chúng.

 

2. Giai đoạn Tạo sản phẩm (60 phút).

Học sinh tạo mô hình động vật ăn thịt hoặc con mồi để mô tả mối quan hệ giữa động vật ăn thịt và con mồi.

Hãy để học sinh khám phá Thư viện thiết kế để họ có thể chọn một mô hình cho cảm hứng. Sau đó, cho phép họ thử nghiệm và tạo ra các giải pháp của riêng họ, sửa đổi bất kỳ mô hình cơ bản nào khi họ thấy phù hợp.

Các mô hình cơ sở Thư viện thiết kế được đề xuất bao gồm:
• Đi bộ - Hướng dẫn lắp ráp xem tại đây ( click here )

lego wedo

Động vật ăn thịt và con mồi - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

• Lấy - Hướng dẫn lắp ráp xem tại đây ( click here )

lego wedo

Động vật ăn thịt và con mồi - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

• Đẩy - Hướng dẫn lắp ráp xem tại đây ( click here )

lego wedo

Động vật ăn thịt và con mồi - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

Gợi ý
Yêu cầu các đội làm việc theo cặp, trong đó một đội làm mẫu kẻ săn mồi và đội kia là con mồi.

 

 

3. Giai đoạn chia sẻ ( 45 phút)

Học sinh nên trình bày mô hình động vật ăn thịt hoặc con mồi, giải thích cách chúng thể hiện mối quan hệ giữa hai loài. Họ có thể sử dụng tài liệu nghiên cứu và danh mục đầu tư để hỗ trợ các khám phá và ý tưởng của họ.

Đánh giá
Đảm bảo rằng học sinh giải thích các chiến lược khác nhau mà kẻ săn mồi đã chọn sử dụng để thu hút và bắt con mồi.

 

4. Sản phẩm gợi ý

Áp dụng hướng dẫn "Đi bộ" : ếch và khỉ đột

ếch lego wedo

Ếch - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

ếch lego wedo

Ếch - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

ếch lego wedo

Ếch - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

khỉ đột lego wedo

Khỉ đột - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

khỉ đột lego wedo

Khỉ đột - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

khỉ đột lego wedo

Khỉ đột - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Áp dụng hướng dẫn "Lấy" : Rắn

rắn lego wedo

Rắn - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

rắn lego wedo

Rắn - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

rắn lego wedo

Rắn - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

rắn lego wedo

Rắn - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Áp dụng hướng dẫn "Đẩy" : Bọ ngựa và sâu bướm

bọ ngựa lego wedo

Bọ ngựa - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

bọ ngựa lego wedo

Bọ ngựa - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

bọ ngựa lego wedo

Bọ ngựa - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

bọ ngựa lego wedo

Bọ ngựa - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

sâu bướm lego wedo

Sâu bướm - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

sâu bướm lego wedo

Sâu bướm - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

sâu bướm lego wedo

Sâu bướm - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

sâu bướm lego wedo

Sâu bướm - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Wedo 2.0 tại Đồ Chơi STEM

lego wedo giá rẻ

Bộ Lego Wedo Giá Rẻ - Robot Milo 45300

Giá 3.600.000

lego wedo chính hãng

Bộ Lego Wedo Chính Hãng

Giá 7.000.000

 


Tin tức liên quan

Bình luận