Bài 32: Giác quan động vật - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

05/04/2021 | 1492 |
0 Đánh giá

Khám phá cách động vật sử dụng các giác quan để nhận các loại thông tin khác nhau. Cùng Đồ Chơi STEM tìm hiểu về chủ đề Tư duy máy tính: Giác quan động vật với bộ Lego Wedo 2.0

 

Giác quan động vật - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

1. Chuẩn bị ( 30 phút)

  • Chọn một chủ đề cụ thể để nói chuyện với học sinh của bạn. Ví dụ: bạn có thể tập trung đặc biệt vào côn trùng và bò sát.
  • Quyết định cách bạn muốn giới thiệu dự án này. Tìm một số video để xem hoặc thông tin để đọc với học sinh của bạn.
  • Xác định các yếu tố mà sinh viên của bạn nên xem xét khi họ phát triển mô hình của mình (ví dụ: sử dụng các cảm biến để tương tác với môi trường, các phản ứng khác nhau theo các kích thích khác nhau, v.v.).
  • Xác định kết quả cuối cùng của dự án này. Ví dụ: xác định các thông số về bài thuyết trình của học sinh và các yếu tố cụ thể mà chúng nên đưa vào tài liệu của mình.

 

2. Giai đoạn Khám Phá (45 phút).

Giới thiệu cho học sinh của bạn về chủ đề và đảm bảo rằng họ hiểu vấn đề họ phải giải quyết.

 

3. Giai đoạn tạo và thử nghiệm ( 60 phút)

Xây dựng và lập trình

Yêu cầu học sinh của bạn xây dựng và lập trình một mô hình động vật mà họ đã chọn. Đảm bảo rằng họ sử dụng cảm biến như một yếu tố trong mô hình hóa tương tác của động vật với môi trường của nó.

Thư viện thiết kế nguồn cảm hứng:

lego wedo

Giác quan động vật - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

lego wedo

Giác quan động vật - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

lego wedo

Giác quan động vật - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

Hãy để học sinh của bạn lập kế hoạch, thử và sửa đổi mô hình của họ cho đến khi họ đạt được điểm mà họ hài lòng với những gì họ đã làm. Để thử thách một số đội cao cấp hơn, hãy yêu cầu họ mô tả môi trường mà con vật đó sinh sống.

 

4. Giai đoạn chia sẻ (45 phút)

Đảm bảo rằng học sinh của bạn ghi lại công việc của họ.

Sử dụng các cách khác nhau để cho phép học sinh của bạn chia sẻ những gì họ đã học được và suy nghĩ của họ về những kinh nghiệm này.

Yêu cầu sinh viên của bạn tạo báo cáo cuối cùng của họ và trình bày các dự án của họ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Wedo 2.0 tại Đồ Chơi STEM

lego wedo giá rẻ

Bộ Lego Wedo Giá Rẻ - Robot Milo 45300

Giá 3.600.000

lego wedo chính hãng

Bộ Lego Wedo Chính Hãng

Giá 7.000.000

 


Tin tức liên quan

Bình luận