Bài 21: Hướng dẫn Lego Spike Essential : Thiết bị chọn ngẫu nhiên

05/02/2024 | 141 |
0 Đánh giá

Sử dụng bộ Lego Spike Essential 45345 để thiết kế ra 1 mô hình Thiết bị chọn ngẫu nhiên

Các em học sinh sẽ:

 • Xác định tiêu chí thành công để giúp đánh giá một giải pháp
 • So sánh và đối chiếu các giải pháp khác nhau để xác định giải pháp nào đáp ứng được nhu cầu đã chỉ định
 • Tham gia hiệu quả vào nhiều cuộc thảo luận hợp tác

Bài 21: Hướng dẫn Lego Spike Essential : Thiết bị chọn ngẫu nhiên

Bài 21: Hướng dẫn Lego Spike Essential : Thiết bị chọn ngẫu nhiên

Hướng dẫn lắp ráp ( nhấn vào đây )

 

Các kỹ năng đạt được

 • Kỹ năng ngôn ngữ- ESL
 • Lập trình
 • Thiết kế kỹ thuật
 • Giải quyết vấn đề

Nội dung chương trình học liên quan:

 • Ngôn ngữ lớp 4 & lớp 5
 • Tin học & Công nghệ lớp 4 & lớp 5
 • Khoa học lớp 4 & lớp 5
 • Ngoại ngữ lớp 5

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Làm thế nào để thiết bị chọn ngẫu nhiên của Daniel có thể giúp việc chọn sách trở nên thú vị hơn?

Chuẩn bị

 • Xem lại bài học Literary Randomizer trong Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  .
 • Nếu cần, hãy dạy trước những từ vựng liên quan sau: thể loại, choáng ngợp, ngẫu nhiên và thành công .
 • Hãy xem xét khả năng và hoàn cảnh của tất cả học sinh của bạn. Phân biệt bài học để mọi người có thể tiếp cận được. Xem phần Khác biệt hóa bên dưới để biết gợi ý.
 • Nếu thời gian cho phép, hãy lập kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng môn ngữ văn. Xem phần Tiện ích mở rộng bên dưới để biết thêm thông tin.

Gắn kết ( Engagement )

Cả lớp, 5 phút )

 • Tạo điều kiện cho một cuộc thảo luận nhanh chóng về việc đưa ra quyết định.
  • Nói chuyện với học sinh của bạn về thời điểm các em phải đưa ra một quyết định lớn.
  • Hãy đặt những câu hỏi như: Bạn đã sử dụng tiêu chí nào để đưa ra quyết định? Bạn đánh giá thế nào về việc bạn có hài lòng với quyết định của mình hay không?
 • Giới thiệu cho học sinh của bạn các nhân vật chính của câu chuyện và thử thách đầu tiên: lập trình bộ chọn ngẫu nhiên văn học để chọn một cuốn sách.
 • Phân phát một bộ gạch và một thiết bị cho mỗi nhóm.

Khám phá (Exploration)

Nhóm nhỏ, 30 phút )

 • Yêu cầu học sinh của bạn sử dụng Ứng dụng LEGO ® Education SPIKE  để hướng dẫn các em vượt qua thử thách đầu tiên:
  • Tạo và thử nghiệm chương trình chọn thể loại sách.
 • Yêu cầu học sinh lặp lại và kiểm tra mô hình của mình để hoàn thành hai thử thách tiếp theo trong ứng dụng:
  • Sửa đổi chương trình để cải thiện cách thức hoạt động của bộ ngẫu nhiên văn học.
  • Thiết kế ngẫu nhiên văn học nâng cấp của riêng bạn.
 • Bạn có thể tìm thấy hỗ trợ về mã hóa và xây dựng trong phần Mẹo bên dưới.

Giải thích ( Explanation)

Cả lớp, 5 phút )

 • Tập hợp các học sinh của bạn lại với nhau để suy ngẫm về những thử thách mà các em đã hoàn thành.
 • Hãy đặt những câu hỏi như: Vấn đề của Daniel là gì? Bạn đã giúp giải quyết nó như thế nào? Bạn đã cải thiện công cụ ngẫu nhiên hóa văn học của Daniel bằng cách nào? Tại sao bạn quyết định cải thiện điều đó?

Áp dụng cụ thể (Elaborate)

Cả lớp, 5 phút )

 • Nhắc học sinh thảo luận và suy ngẫm về quá trình đặt ra tiêu chí thành công để xác định liệu giải pháp có thành công hay không.
 • Hãy đặt những câu hỏi như: Tại sao việc đặt ra tiêu chí thành công và hiểu điều gì tạo nên thành công cho một giải pháp lại quan trọng? Tiêu chí thành công giúp bạn cải thiện điều gì đó bạn đã tạo ra như thế nào?
 • Yêu cầu học sinh của bạn dọn dẹp chỗ làm việc của mình.

Đánh giá (Evaluation)

Liên tục xuyên suốt bài học )

 • Đặt các câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh của bạn “suy nghĩ rộng rãi” và giải thích quá trình suy nghĩ cũng như lý luận của các em trong các quyết định mà các em đưa ra khi xây dựng và lập trình.

Danh sách kiểm tra quan sát

 • Đo lường mức độ thành thạo của học sinh trong việc xác định tiêu chí thành công để đánh giá một giải pháp.
 • Tạo một thang đo phù hợp với nhu cầu của bạn. Ví dụ:
  1. Cần hỗ trợ thêm
  2. Có thể làm việc độc lập
  3. Có thể dạy người khác

Tự đánh giá

 • Yêu cầu mỗi học sinh chọn viên gạch mà các em cảm thấy thể hiện tốt nhất phần trình diễn của mình.
  • Màu vàng: Tôi nghĩ tôi có thể xác định được tiêu chí thành công để đánh giá một giải pháp.
  • Màu xanh lam: Tôi có thể xác định tiêu chí thành công để đánh giá một giải pháp.
  • Màu xanh lá cây: Tôi có thể xác định các tiêu chí thành công để đánh giá một giải pháp và tôi cũng có thể giúp một người bạn làm điều đó.

Phản hồi ngang hàng

 • Trong các nhóm nhỏ, hãy yêu cầu học sinh của bạn thảo luận về kinh nghiệm làm việc cùng nhau.
 • Khuyến khích họ sử dụng những câu như sau:
  • Tôi thích nó khi bạn…
  • Tôi muốn nghe thêm về cách bạn…

Mẹo mã hóa

 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách đầu tiên, họ sẽ được cung cấp ba Khối mã hóa cảm hứng để giúp họ sửa đổi chương trình của mình.
 • Các khối mã hóa cảm hứng nhằm khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ khi thử nghiệm để tìm ra giải pháp của riêng mình.

Bài 21: Hướng dẫn Lego Spike Essential : Thiết bị chọn ngẫu nhiên

Mẹo mẫu

 • Sau khi học sinh của bạn hoàn thành thử thách thứ hai, các em sẽ được cung cấp ba Hình ảnh truyền cảm hứng và lời nhắc mở để cải thiện mô hình của mình.
 • Hình ảnh truyền cảm hứng nhằm giúp khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ khi thử nghiệm và cá nhân hóa mô hình của mình.

Bài 21: Hướng dẫn Lego Spike Essential : Thiết bị chọn ngẫu nhiên

Sự khác biệt

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Chọn một Hình ảnh truyền cảm hứng để giúp học sinh của bạn cá nhân hóa mô hình của mình
 • Thử nghiệm với mã hóa hoặc tòa nhà

Tăng độ khó bằng cách:

 • Thay đổi cách xây dựng bộ ngẫu nhiên văn học
 • Khám phá các khối mã hóa mới và khác nhau trong chương trình

Sự mở rộng

 • Yêu cầu học sinh của bạn viết truyện dựa trên thể loại mà các em chọn ngẫu nhiên về văn học. Đảm bảo rằng họ sử dụng các kỹ thuật kể chuyện, chẳng hạn như đối thoại và mô tả, để tạo ra một câu chuyện phù hợp với thể loại này.

Nếu được tạo điều kiện, điều này sẽ kéo dài hơn 45 phút của bài học.

 

+++++++++++++++++++++++

Bài viết được dịch lại từ nguồn tài liệu của lego education : xem tại đây


Tin tức liên quan

Bình luận