Bài 7: Robot Milo và Cảm biến nghiêng - bộ Lego Wedo 2.0

05/04/2021 | 2337 |
0 Đánh giá

Các nhà khoa học và kỹ sư luôn thử thách bản thân để khám phá những nơi xa xôi và thực hiện những khám phá mới.
Để thành công trong cuộc hành trình này, họ đã thiết kế: Robot Milo và Cảm biến nghiêng - bộ Lego Wedo 2.0

Robot Milo và Cảm biến nghiêng - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

1. Chuẩn bị (15 - 30 phút)

  • Đọc phần chuẩn bị chung trong chương “Quản lý lớp học”.
  • Đọc về dự án để bạn có ý tưởng tốt về những việc cần làm.
  • Xác định cách bạn muốn giới thiệu dự án này: Sử dụng video được cung cấp trong dự án trong Phần mềm WeDo 2.0 hoặc sử dụng tài liệu bạn chọn.
  • Xác định kết quả cuối cùng của dự án này: các thông số để trình bày và tạo ra tài liệu.
  • Đảm bảo thời gian cho phép đáp ứng các kỳ vọng.

Lưu ý:

Bạn nên hoàn thành 4 Dự án Bắt đầu theo một trình tự duy nhất. Nếu không, bạn nên hoàn thành những điều này trước khi tiếp tục các dự án khác để cung cấp cho học sinh nhiều thời gian khám phá tài liệu.
Thời gian gần đúng cho bốn Dự án Bắt đầu là:
• Phần A: Robot Milo: 40 phút.
• Phần B: Cảm biến chuyển động của Robot Milo: 15 phút.
• Phần C: Cảm biến nghiêng của Robot Milo: 15 phút.
• Phần D: Điều khiển 2 Robot Milo: 15 phút.

2. Giai đoạn khám phá ( 5 phút)

Câu hỏi thảo luận

  1. Tại sao giao tiếp giữa robot dò tìm và trạm điều hành lại quan trọng?

Trả lời: Nếu một robot thám hiểm thành công trong nhiệm vụ của mình nhưng không gửi lại kết quả, toàn bộ nhiệm vụ sẽ chẳng có giá trị gì. Thông tin liên lạc để liên kết giữa robot dò tìm và trạm điều hành.

  1. Làm cách nào để bạn có thể giao tiếp với robot dò tìm?

Trả lời: Hiện nay các vệ tinh được sử dụng để gửi tín hiệu vô tuyến giữa trạm điều hành và robot dò tìm.

 

3. Giai đoạn Tạo sản phẩm (10 phút).

Sử dụng tiếp tục mẫu sản phẩm Robot Milo đã lắp ráp ở bài trước, ta thêm phần Cảm biến nghiêng cho Robot Milo để có thể gửi tin nhắn về Trạm điều hành.

robot milo lego wedo

Robot Milo và Cảm biến nghiêng - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

Quan trọng
Đảm bảo rằng mọi người đều có thể kết nối động cơ với Smarthub và có thể kết nối Smarthub với thiết bị.

Chương trình Milo.

lập trình cho trẻ em

Robot Milo và Cảm biến nghiêng - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

Chuỗi chương trình sẽ kích hoạt hai hành động tùy thuộc vào góc do Cảm biến Nghiêng phát hiện:
• Nếu nghiêng xuống, đèn LED màu đỏ sẽ sáng.
• Nếu nghiêng lên, một tin nhắn văn bản sẽ xuất hiện trên thiết bị.

 

4. Giai đoạn chia sẻ ( 10 phút)

Trong phần này của Dự án Bắt đầu, hãy yêu cầu sinh viên của bạn chụp màn hình chương trình cuối cùng của họ. Yêu cầu họ thực hành ghi lại các chuỗi chương trình mà họ đã sử dụng trong dự án của họ.

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Wedo 2.0 tại Đồ Chơi STEM

lego wedo giá rẻ

Bộ Lego Wedo Giá Rẻ - Robot Milo 45300

Giá 3.600.000

lego wedo chính hãng

Bộ Lego Wedo Chính Hãng

Giá 7.000.000

 


Tin tức liên quan

Bình luận