Bài 18: Giao tiếp giữa các loài vật - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

05/04/2021 | 1907 |
0 Đánh giá

Các sinh vật phát quang sinh học sử dụng khả năng phát sáng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm ngụy trang, dụ con mồi và giao tiếp. Cùng Đồ Chơi STEM tìm hiểu về chủ đề khoa học Giao tiếp giữa các loài vật với bộ Lego Wedo 2.0

Giao tiếp giữa các loài vật - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

1. Giai đoạn khám phá ( 60 phút)

Phát quang sinh học là quá trình tạo ra ánh sáng của các sinh vật sống, chẳng hạn như đom đóm, tôm và cá biển sâu. Các sinh vật phát quang sinh học sử dụng khả năng phát sáng này cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm ngụy trang, dụ con mồi và giao tiếp.

Các loài động vật khác sẽ sử dụng âm thanh và chuyển động để giao tiếp.

Hãy để học sinh khám phá những tương tác xã hội khác nhau này để xác định cách thức những kiểu giao tiếp này giúp chúng tồn tại, tìm bạn tình và sinh sản.

 

2. Giai đoạn Tạo sản phẩm (60 phút).

Học sinh tạo ra một sinh vật và minh họa phương pháp giao tiếp của họ. Mô hình phải hiển thị một loại tương tác xã hội cụ thể, chẳng hạn như ánh sáng, chuyển động hoặc âm thanh.

Hãy để học sinh khám phá Thư viện thiết kế để họ có thể chọn một mô hình cho cảm hứng. Sau đó, cho phép họ thử nghiệm và tạo ra các giải pháp của riêng họ, sửa đổi bất kỳ mô hình cơ bản nào khi họ thấy phù hợp.

Các mô hình Thư viện thiết kế được đề xuất bao gồm:
• NghiêngHướng dẫn lắp ráp xem tại đây ( click here )

lego wedo

Giao tiếp giữa các loài vật - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

• Lắc lưHướng dẫn lắp ráp xem tại đây ( click here )

lego wedo

Giao tiếp giữa các loài vật - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

Đi bộ - Hướng dẫn lắp ráp xem tại đây ( click here )

lego wedo

Giao tiếp giữa các loài vật - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

 

3. Giai đoạn chia sẻ ( 45 phút)

Học sinh nên trình bày mô hình của họ, giải thích cách họ thể hiện một phương pháp giao tiếp. Họ có thể sử dụng tài liệu nghiên cứu và danh mục đầu tư để hỗ trợ các khám phá và ý tưởng của họ.

Đánh giá
Đảm bảo rằng học sinh giải thích cách thức mà phương pháp giao tiếp đã chọn tạo ra tương tác xã hội. Yêu cầu họ cho biết lý do tại sao các loài động vật tương tác theo cách này. Một số nghiên cứu về tương tác xã hội của động vật có thể là cần thiết.

 

4. Sản phẩm gợi ý

Áp dụng hướng dẫn "Lắc lư" : Cá heo

cá heo lego wedo

Cá heo - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

cá heo lego wedo

Cá heo - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

cá heo lego wedo

Cá heo - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

cá heo lego wedo

Cá heo - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Áp dụng hướng dẫn "Nghiêng" : Đom đóm

đom đóm lego wedo

Đom đóm - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

đom đóm lego wedo

Đom đóm - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

đom đóm lego wedo

Đom đóm - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

đom đóm lego wedo

Đom đóm - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Wedo 2.0 tại Đồ Chơi STEM

lego wedo giá rẻ

Bộ Lego Wedo Giá Rẻ - Robot Milo 45300

Giá 3.600.000

lego wedo chính hãng

Bộ Lego Wedo Chính Hãng

Giá 7.000.000

 


Tin tức liên quan

Bình luận