Bài 29: Không gian hẹp - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

05/04/2021 | 1440 |
0 Đánh giá

Khám phá cách sử dụng robot để kiểm tra không gian hẹp, chế tạo 1 robot có thể làm được việc này. Cùng Đồ Chơi STEM tìm hiểu về chủ đề Tư duy máy tính: Di chuyển trong không gian hẹp với bộ Lego Wedo 2.0

 

Di chuyển trong không gian hẹp - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

1. Chuẩn bị ( 30 phút)

  • Chọn một chủ đề cụ thể để nói chuyện với học sinh của bạn. Ví dụ: bạn có thể tập trung đặc biệt vào các rô bốt kiểm tra đường ống nước.
  • Quyết định cách bạn muốn giới thiệu dự án này. Tìm một số video để xem hoặc thông tin để đọc với học sinh của bạn.
  • Xác định các yếu tố của mê cung mà robot sẽ đi qua (tức là xác định các lỗ, tường, chướng ngại vật để tránh hoặc thu thập, v.v.).
  • Xác định kết quả cuối cùng của dự án này. Ví dụ: xác định các thông số về bài thuyết trình của học sinh và các yếu tố cụ thể mà chúng nên đưa vào tài liệu của mình.

 

2. Giai đoạn Khám Phá (45 phút).

Giới thiệu cho học sinh của bạn về chủ đề và đảm bảo rằng họ hiểu vấn đề họ phải giải quyết.

 

3. Giai đoạn tạo và thử nghiệm ( 60 phút)

Xây dựng và lập trình
Yêu cầu học sinh của bạn xây dựng và lập trình một robot có thể di chuyển trong mê cung. Nếu họ không thể tạo ra một robot có thể quay, hãy hướng dẫn họ đến Thư viện thiết kế để lấy cảm hứng hoặc cho phép họ thực hiện một số chuyển động bằng tay.

Thư viện thiết kế nguồn cảm hứng:

lego wedo

Di chuyển trong không gian hẹp - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

lego wedo

Di chuyển trong không gian hẹp - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

Hãy để học sinh của bạn lập kế hoạch, thử và sửa đổi các giải pháp của họ cho đến khi họ đạt được điểm mà họ hài lòng với những gì họ đã làm. Để thách thức một số đội cao cấp hơn, hãy giới thiệu nhiều chướng ngại vật hơn hoặc sửa đổi mê cung để làm cho việc điều hướng trở nên khó khăn hơn.

 

4. Giai đoạn chia sẻ (45 phút)

Đảm bảo rằng học sinh của bạn ghi lại công việc của họ.

Sử dụng các cách khác nhau để cho phép học sinh của bạn chia sẻ những gì họ đã học được và suy nghĩ của họ về những kinh nghiệm này.

Yêu cầu sinh viên của bạn tạo báo cáo cuối cùng của họ và trình bày các dự án của họ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sản phẩm gợi ý: Xe dò line

xe dò line lego wedo

Di chuyển trong không gian hẹp - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

xe dò line lego wedo

Di chuyển trong không gian hẹp - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

xe dò line lego wedo

Di chuyển trong không gian hẹp - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

xe dò line lego wedo

Di chuyển trong không gian hẹp - Chủ đề Tư duy máy tính bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Wedo 2.0 tại Đồ Chơi STEM

lego wedo giá rẻ

Bộ Lego Wedo Giá Rẻ - Robot Milo 45300

Giá 3.600.000

lego wedo chính hãng

Bộ Lego Wedo Chính Hãng

Giá 7.000.000

 


Tin tức liên quan

Bình luận