Bài 13: Cây trồng và sự thụ phấn - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

05/04/2021 | 2707 |
0 Đánh giá

Mô hình hóa mối quan hệ giữa loài thụ phấn và hoa trong giai đoạn sinh sản bằng cách sử dụng bộ Lego Wedo. Cùng Đồ Chơi STEM tìm hiểu về chủ đề khoa học Cây trồng và sự thụ phấn với bộ Lego Wedo 2.0

Cây trồng và sự thụ phấn - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

1. Chuẩn bị (15 - 30 phút)

 • Đọc phần chuẩn bị chung trong chương “Quản lý lớp học”.
 • Đọc về dự án để bạn có ý tưởng tốt về những việc cần làm.
 • Xác định cách bạn muốn giới thiệu dự án này: Sử dụng video được cung cấp trong dự án trong Phần mềm WeDo 2.0 hoặc sử dụng tài liệu bạn chọn.
 • Xác định kết quả cuối cùng của dự án này: các thông số để trình bày và tạo ra tài liệu.
 • Đảm bảo thời gian cho phép đáp ứng các kỳ vọng.

Quan trọng
Dự án này sử dụng các mô hình để đại diện cho một khái niệm trong thế giới thực. Dự án này nhằm ứng dụng kiến ​​thức trước đây của học sinh về mối quan hệ giữa thực vật và các loài thụ phấn.

 

2. Giai đoạn khám phá ( 60 phút)

Xem Video giới thiệu trong phần mềm đi kèm. Video có thể tạo tiền đề cho các ý tưởng sau đây được xem xét và thảo luận với học sinh cho dự án này.

Video giới thiệu

Sự thụ phấn là một quá trình quan trọng mà hoa bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài để phấn hoa được vận chuyển đến đầu nhụy:

 1. Hoa dựa vào các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như gió hoặc động vật, để giúp chúng sinh sản.
 2. Hoa của cây được thiết kế để thu hút động vật. Màu sắc, kích thước, mùi và mật hoa đều là những thủ thuật để thu hút chúng.
 3. Bướm và bướm đêm có lưỡi dài nên chúng thích hoa hình ống và bị thu hút bởi những bông hoa màu đỏ tươi.
 4. Chim ruồi có mỏ dài, rất lý tưởng để tiếp cận mật hoa sâu bên trong hoa hình ống.
 5. Dơi cũng đóng vai trò thụ phấn, sử dụng chiếc lưỡi rất dài của chúng để lấy mật hoa từ hoa, chủ yếu vào ban đêm.

Sự thụ phấn chỉ là một bước trong vòng đời của thực vật có hoa. Sau khi hoa được thụ phấn, quả hoặc hạt sẽ phát triển trên cây. Sau đó, cây trồng được hỗ trợ thêm từ động vật hoặc ngoại lực, chẳng hạn như gió hoặc mưa, để phân tán hạt giống.

sự thụ phấn

Cây trồng và sự thụ phấn - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

Câu hỏi thảo luận

 1. Các bộ phận của một bông hoa là gì?
  Trả lời: Bao phấn, nhị, nhụy, kiểu, phấn hoa, mật hoa
 2. Giải thích một số cách mà động vật giúp thực vật sinh sản.
  Trả lời: Động vật (giúp thụ phấn) đi đến bông hoa để lấy mật và thường sẽ bị dính phấn hoa gần đó để chuyển từ hoa này sang hoa khác. Hầu hết các loài thực vật có hoa dựa vào động vật để thụ phấn cho chúng, và động vật cũng giúp phát tán hạt giống của nhiều loài thực vật.
 3. Những quá trình này được gọi là gì?
  Trả lời: Thụ phấn là quá trình hoa sinh sản. Khoảng 90% sự thụ phấn trên hành tinh liên quan đến sinh vật. Đây là sự thụ phấn sinh học.
 4. Kể tên ba giai đoạn trong đời sống của thực vật có hoa.
  Trả lời: Hạt giống, cây con (cây nhỏ) và cây trưởng thành có hoa
 5. Vai trò của hoa là gì?
  Trả lời: Hoa là cơ quan do thực vật phát triển để thu hút động vật nhằm giúp đỡ trong quá trình sinh sản và tạo hạt.
 6. Có phải tất cả các loài hoa đều được thụ phấn bởi một loài thụ phấn không?
  Trả lời: Một số quá trình thụ phấn diễn ra nhờ gió hoặc mưa.

Yêu cầu học sinh của bạn thu thập câu trả lời của họ bằng văn bản hoặc hình ảnh trong công cụ Tài liệu.

 

3. Giai đoạn Tạo sản phẩm (60 phút).

Xây dựng và lập trình mô hình thụ phấn
Học sinh sẽ sử dụng hướng dẫn xây dựng để tạo mô hình ong và hoa chung.

1. Xây dựng kịch bản thụ phấn.
Mô hình dự án này sử dụng bánh răng. Các bánh răng này chuyển động trên một trục mà con ong được gắn vào. Bông hoa sử dụng Cảm biến chuyển động để phát hiện khi nào con ong ở trên nó.

sự thụ phấn lego wedo

Cây trồng và sự thụ phấn - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

3. Lập trình con ong và bông hoa.
Chương trình này sẽ bật động cơ theo một hướng cho đến khi phát hiện thấy con ong trên đầu bông hoa. Khi điều này xảy ra, động cơ sẽ dừng lại và âm thanh ong sẽ được phát ra.

Yêu cầu học sinh sử dụng viên gạch trong suốt để biểu thị phấn hoa.

lập trình cho trẻ em

Cây trồng và sự thụ phấn - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

Đề xuất
Trước khi học sinh của bạn bắt đầu sửa đổi mô hình của họ, hãy yêu cầu họ thay đổi các tham số của chương trình để họ hiểu đầy đủ về nó.

Mô tả một tình huống thụ phấn
Sử dụng các ý tưởng từ mô hình đầu tiên, học sinh sẽ có thể thay đổi cả bộ thụ phấn và hoa.

Sau khi học sinh đã chế tạo được con ong, hãy yêu cầu học sinh suy nghĩ về cách họ có thể tạo ra một bông hoa mới và một loài thụ phấn sẽ bị thu hút bởi nó. Khuyến khích học sinh lập kế hoạch và thử nghiệm thiết kế của họ.

1. Xây dựng một bông hoa mới.
Như một số ví dụ, học sinh có thể dựng một bông hoa hình ống, màu hoặc lớn.
Khi họ thiết kế bông hoa này, hãy đảm bảo rằng họ:
• Giữ Bộ cảm biến chuyển động trong bông hoa mới.
• Sử dụng viên gạch trong suốt để đại diện cho phấn hoa.
• Đồng thời thiết kế bộ thụ phấn phù hợp cho nó.

2. Xây dựng một máy thụ phấn mới.
Ví dụ, học sinh có thể xây dựng một con chim ruồi, bướm, bọ, dơi hoặc bất kỳ sinh vật nào khác mà họ biết là sinh vật thụ phấn. Khi họ thiết kế thiết bị thụ phấn này, hãy đảm bảo rằng họ có thể:
• Gắn các thiết bị thụ phấn mới vào trục.
• Thiết kế hoa chính xác cho nó.

3. Lập trình một kịch bản mới.
Ví dụ, học sinh có thể sử dụng bông hoa thứ hai để minh họa cho quá trình thụ phấn chéo. Để làm điều đó, hãy đảm bảo rằng họ:
• Lập trình cho mô hình thụ phấn mới hoạt động khác với mô hình trước đó.

Quan trọng
Điều quan trọng cần lưu ý là bởi vì mô hình học sinh làm sẽ thay đổi tùy theo sự lựa chọn của học sinh, không có hướng dẫn xây dựng hoặc chương trình mẫu nào được cung cấp cho học sinh cho phần này của dự án.

Gợi ý hợp tác
Nếu các nhóm làm việc cùng nhau, học sinh có thể hỏi nhau xem liệu người thụ phấn của người này có thể thụ phấn cho hoa của người kia hay không và ngược lại.

Sử dụng thêm mô hình (tùy chọn, 45-60 phút)
Phần “Sử dụng thêm mô hình” của dự án học sinh như một phần mở rộng tùy chọn. Hãy nhớ rằng những nhiệm vụ này mở rộng dựa trên những nhiệm vụ của phần “Sử dụng mô hình” và được thiết kế cho học sinh lớn hơn hoặc cao cấp hơn.

Sau khi hoa được thụ phấn, hạt hoặc quả xuất hiện trên cây.

1. Xây dựng và lập trình kịch bản phân tán hạt giống.
Yêu cầu học sinh chỉnh sửa cây sau khi hoa đã được thụ phấn. Cho học sinh khám phá các kiểu phát tán khác nhau của hạt. Yêu cầu họ chọn một cái và tạo một mô hình để đại diện cho nó.

Ví dụ:
• Hạt ẩn bên trong trái cây hấp dẫn động vật ăn
• Hạt do các loài động vật và chim khác mang theo
• Hạt được vận chuyển bằng gió hoặc nước
• Hạt có cơ chế tự đẩy

 

4. Giai đoạn chia sẻ ( 45 phút)

Hoàn thành tài liệu
Yêu cầu học sinh đưa vào sản phẩm cuối cùng của mình hình ảnh về mọi giai đoạn của quá trình thụ phấn:
• Yêu cầu học sinh so sánh những hình ảnh này với hình ảnh ngoài đời thực.
• Yêu cầu học sinh quay video mô tả cách động vật giúp
thực vật sinh sản.

Trình bày kết quả
Vào cuối dự án này, sinh viên nên trình bày những gì họ đã học được.

Để nâng cao khả năng thuyết trình của học sinh:
• Cho học sinh sử dụng mô hình để giải thích mối quan hệ giữa sinh vật thụ phấn và hoa trong bối cảnh của vòng đời thực vật.
• Đảm bảo rằng họ có thể giải thích tại sao và làm thế nào mà bộ thụ phấn đóng một vai trò tích cực trong quá trình thụ phấn.
• Yêu cầu họ đưa một số ngữ cảnh vào phần giải thích của họ, chẳng hạn như mô tả hoa ở đâu, mùa hoa đang diễn ra, v.v.

----------------------

Đánh giá dự án

Các chỉ số đánh giá dự án NGSS
Bạn có thể sử dụng các thước đo đánh giá này với lưới đánh giá quan sát mà bạn sẽ tìm thấy trong chương “Đánh giá với WeDo 2.0”.

Giai đoạn khám phá
Trong giai đoạn khám phá, hãy đảm bảo rằng học sinh tham gia tích cực vào cuộc thảo luận, hỏi và trả lời các câu hỏi, và có thể trả lời bằng lời của mình những câu hỏi như: Điều gì khiến người thụ phấn chọn đúng hoa?

 1. Học sinh không thể cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi hoặc tham gia vào các cuộc thảo luận một cách đầy đủ hoặc không trả lời các câu hỏi được đặt ra trong giai đoạn Khám phá.
 2. Học sinh có thể, với sự nhắc nhở, cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi hoặc tham gia vào các cuộc thảo luận một cách đầy đủ hoặc, với sự nhắc nhở, trả lời một số hoặc tất cả các câu hỏi được đặt ra trong giai đoạn Khám phá.
 3. Học sinh có thể trả lời đầy đủ cho các câu hỏi và tham gia vào các cuộc thảo luận trong lớp và trả lời các câu hỏi được đặt ra trong giai đoạn Khám phá bằng lời của mình.
 4. Học sinh có thể mở rộng lời giải thích trong các cuộc thảo luận và trả lời các câu hỏi đặt ra trong giai đoạn Khám phá bằng lời của mình.

Giai đoạn tạo
Trong giai đoạn Tạo, hãy đảm bảo rằng học sinh đã phát triển một mô hình thể hiện thành công chức năng phát tán hạt hoặc thụ phấn ở động vật.

 1. Học sinh cung cấp ít hoặc không có bằng chứng về nỗ lực phát triển một mô hình chứng minh chức năng phân tán hạt giống hoặc thụ phấn của động vật.
 2. Học sinh đã cố gắng phát triển một mô hình thể hiện chức năng phát tán hạt hoặc thụ phấn của động vật, nhưng một số thành phần của mô hình chưa đầy đủ hoặc không chính xác.
 3. Học sinh đã phát triển một mô hình thể hiện thành công chức năng của động vật để phát tán hạt giống hoặc thụ phấn cho cây.
 4. Sinh viên đã phát triển một mô hình đặc biệt thể hiện thành công chức năng của động vật để phát tán hạt giống hoặc thụ phấn cho cây.

Giai đoạn Chia sẻ
Trong giai đoạn Chia sẻ, hãy đảm bảo học sinh có thể giải thích những gì đang xảy ra trong giai đoạn thụ phấn của hoa và xác định những hạn chế của mô hình — điều gì gần với thực tế và điều gì có thể không thực tế.

 1. Học sinh cung cấp rất ít hoặc không có lời giải thích chính xác về những gì đang xảy ra trong giai đoạn thụ phấn và không thể xác định được những hạn chế của mô hình.
 2. Với sự nhắc nhở, học sinh có thể giải thích chính xác những gì đang xảy ra trong giai đoạn thụ phấn và có thể xác định hoặc không xác định những hạn chế của mô hình.
 3. Học sinh có thể giải thích chính xác những gì đang xảy ra trong giai đoạn thụ phấn và xác định những hạn chế cụ thể của mô hình.
 4. Một cách dễ dàng và chính xác, học sinh có thể giải thích những gì đang xảy ra trong giai đoạn thụ phấn và có thể xác định rõ những hạn chế cụ thể của mô hình.

Các tiêu chí đánh giá dự án ELA
Bạn có thể sử dụng các tiêu chuẩn đánh giá này với lưới đánh giá quan sát mà bạn sẽ tìm thấy trong chương “Đánh giá với WeDo 2.0”.

Giai đoạn khám phá
Trong giai đoạn khám phá, hãy đảm bảo rằng học sinh có thể giải thích một cách hiệu quả các ý tưởng và hiểu biết của mình liên quan đến các câu hỏi được đặt ra.

 1. Học sinh không thể chia sẻ ý kiến ​​của mình liên quan đến các câu hỏi được đặt ra trong giai đoạn Khám phá.
 2. Học sinh có thể, với sự gợi ý, chia sẻ ý tưởng của mình liên quan đến các câu hỏi được đặt ra trong giai đoạn Khám phá.
 3. Học sinh thể hiện đầy đủ ý tưởng của mình liên quan đến các câu hỏi được đặt ra trong giai đoạn Khám phá.
 4. Học sinh sử dụng các chi tiết để mở rộng giải thích về các ý tưởng của mình liên quan đến các câu hỏi được đặt ra trong giai đoạn Khám phá.

Giai đoạn tạo
Trong giai đoạn Tạo, hãy đảm bảo học sinh sử dụng ngôn ngữ chính xác và từ vựng thích hợp và đưa ra các lựa chọn thích hợp trong việc truyền đạt các khái niệm bằng công cụ Tài liệu.

 1. Học sinh không sử dụng ngôn ngữ hoặc từ vựng chính xác một cách thích hợp và thể hiện những lựa chọn chu đáo trong việc truyền đạt các khái niệm bằng công cụ Tài liệu.
 2. Với sự nhắc nhở, học sinh có thể kết hợp một số từ vựng thích hợp và thường đưa ra các lựa chọn thích hợp trong việc truyền đạt các khái niệm bằng công cụ Tài liệu.
 3. Học sinh sử dụng ngôn ngữ chính xác và từ vựng thích hợp và đưa ra các lựa chọn thích hợp trong việc truyền đạt các khái niệm bằng công cụ Tài liệu.
 4. Học sinh sử dụng ngôn ngữ chính xác và từ vựng nâng cao và đưa ra lựa chọn thích hợp trong việc giao tiếp các khái niệm bằng công cụ Tài liệu.

Giai đoạn Chia sẻ
Trong giai đoạn Chia sẻ, hãy đảm bảo rằng học sinh cung cấp các lý do được hỗ trợ bởi sự thật khoa học về quá trình thụ phấn để thảo luận về cách mô hình của anh ấy / cô ấy chứng minh cách động vật đóng góp vào vòng đời của thực vật.

 1. Học sinh không đưa ra lý do với các dữ kiện hỗ trợ về quá trình thụ phấn để thảo luận về cách mô hình của anh / cô ấy chứng minh cách động vật đóng góp vào vòng đời của thực vật.
 2. Học sinh đưa ra một lý do được hỗ trợ bởi sự thật khoa học về quá trình thụ phấn để thảo luận về cách mô hình của anh / cô ấy chứng minh động vật đóng góp như thế nào vào vòng đời của thực vật.
 3. Học sinh cung cấp nhiều hơn một lý do được hỗ trợ bởi các sự kiện khoa học về sự thụ phấn để thảo luận về cách mô hình của anh / cô ấy chứng minh động vật đóng góp như thế nào vào vòng đời của thực vật.
 4. Học sinh đưa ra một số lý do được hỗ trợ bởi sự thật khoa học về quá trình thụ phấn để thảo luận về cách mô hình của anh / cô ấy chứng minh động vật đóng góp như thế nào vào vòng đời của thực vật.

 

5. Sự khác biệt

Để đảm bảo thành công, hãy cân nhắc hướng dẫn thêm về xây dựng và lập trình, chẳng hạn như:
• Cung cấp danh sách và hình ảnh về các loài thụ phấn tiềm năng.
• Cung cấp danh sách các đặc điểm của hoa.

Hãy linh hoạt về cách xây dựng hoa và tập trung vào điều quan trọng nhất:
hình dạng chung của hoa và màu sắc của hoa.

Ngoài ra, hãy nói cụ thể về cách bạn muốn họ trình bày và ghi lại những phát hiện của họ, chẳng hạn như với một buổi chia sẻ giữa các nhóm chẳng hạn.

Gợi ý
Đối với những sinh viên có kinh nghiệm hơn, bạn có thể muốn cho họ thêm thời gian để xây dựng và lập trình để họ có thể tạo mô hình những bông hoa mô phỏng giống thực tế nhất, sử dụng nhị, nhụy, cánh hoa và các bộ phận khác.

Sử dụng thêm mô hình
Để sử dụng thêm mô hình, yêu cầu học sinh của bạn khám phá các giai đoạn của chu kỳ sống sau khi cây được thụ phấn, chẳng hạn như sự phát tán hạt.

Quan niệm sai lầm của học sinh
Học sinh có thể tin rằng mục đích chính của tác nhân thụ phấn thực sự là chịu trách nhiệm có chủ ý cho sự sinh sản của cây. Hiện tượng này xảy ra càng tình cờ. Người thụ phấn đến thăm hoa với mục đích lấy chất dinh dưỡng, và nó chỉ gián tiếp truyền phấn hoa.

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Wedo 2.0 tại Đồ Chơi STEM

lego wedo giá rẻ

Bộ Lego Wedo Giá Rẻ - Robot Milo 45300

Giá 3.600.000

lego wedo chính hãng

Bộ Lego Wedo Chính Hãng

Giá 7.000.000

 


Tin tức liên quan

Bình luận