15 - Joystick điều khiển đa hướng cho Microbit - Lập trình Microbit

06/10/2021 | 878 |
0 Đánh giá

15 - Joystick điều khiển đa hướng cho Microbit - Lập trình Microbit
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

15 - Joystick điều khiển đa hướng cho Microbit - Lập trình Microbit

 

kết nối mạch mở rộng microbit ph2.0

Kết nối joystick điều khiển đa hướng với Mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

joystick điều khiển đa hướng

Các chiều của joystick điều khiển đa hướng

 

lập trình microbit

Đọc giá trị của module joystick điều khiển đa hướng trong lập trình Microbit


Tin tức liên quan

Bình luận