Mô hình 02 - Đèn giao thông Microbit 2 chế độ - Bộ Kit Microbit PH2.0

07/11/2021 | 1234 |
0 Đánh giá

Mô hình 02 - Đèn giao thông Microbit 2 chế độ - Bộ Kit Microbit PH2.0
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

Mô hình 02 - Đèn giao thông Microbit 2 chế độ - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

Đèn giao thông Microbit - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Lưu đồ thuật toán Đèn giao thông Microbit

Lưu đồ thuật toán Đèn giao thông Microbit

 

Lưu đồ thuật toán Đèn giao thông Microbit

Lưu đồ thuật toán Đèn giao thông Microbit

 

Lưu đồ thuật toán Đèn giao thông Microbit

Lưu đồ thuật toán Đèn giao thông Microbit

 

Khai báo function Đèn giao thông Microbit

Khai báo function Đèn giao thông Microbit

 

Lập trình nút A & B để thay đổi chế độ Đèn giao thông Microbit

Lập trình nút A & B để thay đổi chế độ Đèn giao thông Microbit

 

Function chạy tự động đèn giao thông Microbit

Function chạy tự động đèn giao thông Microbit

 

Khai báo các biến trong Đèn giao thông Microbit

Khai báo các biến trong Đèn giao thông Microbit

 

Lập trình Đèn giao thông Microbit 2 chế độ

Lập trình Đèn giao thông Microbit 2 chế độ

 


Tin tức liên quan

Bình luận