46 - Đọc thẻ từ NFC với Microbit - Lập trình Microbit

06/11/2021 | 970 |
0 Đánh giá

46 - Đọc thẻ từ NFC với Microbit - Lập trình Microbit
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

46 - Đọc thẻ từ NFC với Microbit - Lập trình Microbit

 

kết nối đầu đọc thẻ từ nfc

Chỉnh đầu đọc thẻ từ NFC về 2 chế độ L-L để kết nối UART

 

kết nối đầu đọc thẻ từ nfc

Gắn dây vào cổng 5V-GND-Tx-Rx cho đầu đọc thẻ từ NFC

 

thư viện đầu đọc thẻ từ NFC

Thư viện đầu đọc thẻ từ NFC cho lập trình Microbit

 

Lập trình microbit cho đầu đọc thẻ từ NFC

Lập trình microbit cho đầu đọc thẻ từ NFC


Tin tức liên quan

Bình luận