24 - Loa thụ động (passive buzzer) cho Microbit - Lập trình Microbit

10/10/2021 | 888 |
0 Đánh giá

24 - Loa thụ động (passive buzzer) cho Microbit - Lập trình Microbit
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

24 - Loa thụ động (passive buzzer) cho Microbit - Lập trình Microbit

 

passive buzzer

Loa thụ động ( passive buzzer): không tự phát được. cần có nguồn cung cấp tần số âm thanh -> cần gắn vào chân P0 của Microbit

 

Kết nối loa ( passive buzzer) với mạch mở rộng Microbit P2.0

Kết nối loa thụ động ( active buzzer) với mạch mở rộng Microbit P2.0

 

Lập trình loa thụ động ( passive buzzer) trong Lập trình Microbit

Lập trình loa thụ động ( passive buzzer) trong Lập trình Microbit


Tin tức liên quan

Bình luận