Mô hình 09 - Máy rửa tay - Bộ Kit Microbit PH2.0

11/11/2021 | 821 |
0 Đánh giá

Mô hình 09 - Máy rửa tay - Bộ Kit Microbit PH2.0
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

Mô hình 09 - Máy rửa tay - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Máy rửa tay - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

Máy rửa tay - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Máy bơm dùng trong mô hình Máy rửa tay - lập trình microbit

Máy bơm dùng trong mô hình Máy rửa tay - lập trình microbit

 

Kết nối dây điện trong Máy rửa tay - lập trình microbit

Kết nối dây điện trong Máy rửa tay - lập trình microbit

 

Kết nối dây điện trong Máy rửa tay - lập trình microbit

Kết nối dây điện trong Máy rửa tay - lập trình microbit

 

Kết nối dây điện trong Máy rửa tay - lập trình microbit

Kết nối dây điện trong Máy rửa tay - lập trình microbit

 

Chương trình Máy rửa tay - lập trình microbit

Chương trình Máy rửa tay - lập trình microbit


Tin tức liên quan

Bình luận