40 - Cấu hình IFTTT gửi email cho Microbit - Lập trình Microbit

21/10/2021 | 1069 |
0 Đánh giá

40 - Dùng IFTTT gửi email cảnh báo cho Microbit - Lập trình Microbit
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

40 - Cấu hình IFTTT gửi email cho Microbit - Lập trình Microbit

 

Kết nối module kết nối wifi với Mạch mở rộng Microbit PH2.0

Kết nối module kết nối wifi với Mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Khai báo thư viện cho module kết nối wifi trong Lập trình microbit

Khai báo thư viện cho module kết nối wifi trong Lập trình microbit

 

Khai báo module kết nối wifi trong Lập trình microbit

Khai báo module kết nối wifi trong Lập trình microbit

 

Lập trình cho module kết nối wifi gửi dữ liệu lên ThingSpeak trong Lập trình microbit

Lập trình cho module kết nối wifi gửi dữ liệu lên ThingSpeak trong Lập trình microbit

-----------------------------------------------

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH IFTTT VÀ THINGSPEAK

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH IFTTT

Bước 1: Chọn IFTTT

 

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH IFTTT

Bước 2: Chọn dịch vụ Webhook

 

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH IFTTT

Bước 3: đặt tên cho sự kiện ( tùy ý )

 

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH IFTTT

Bước 4: Chọn Then That ( điều gì sẽ xảy ra)

 

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH IFTTT

Bước 5: Chọn dịch vụ email

 

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH IFTTT

Bước 6: Chọn gửi email

 

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH IFTTT

Bước 7: soạn nội dung email

 

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH IFTTT

Bước 8: kết thúc cấu hình IFTTT

 

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH IFTTT

Bước 9: kết thúc cấu hình IFTTT

 

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH IFTTT

Bước 10: chọn biểu tượng webhook

 

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH IFTTT

Bước 11: chọn Documentation

 

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH IFTTT

Bước 12: chỉnh sửa lại đường dẫn sự kiện

 

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH THING SPEAK

Bước 13: tạo sự kiện ThingHTTP trong ThingSpeak

 

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH THINGSPEAK

Bước 14: cấu hình ThingHTTP

 

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH THINGSPEAK

Bước 15: Tạo React trong ThingSpeak

 

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH THINGSPEAK

Bước 16: cấu hình React


Tin tức liên quan

Bình luận