47 - Đo nhiệt độ không tiếp xúc MLX90614 - Lập trình Microbit

06/11/2021 | 1140 |
0 Đánh giá

47 - Đo nhiệt độ không tiếp xúc MLX90614 - Lập trình Microbit
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

47 - Đo nhiệt độ không tiếp xúc MLX90614 - Lập trình Microbit

 

mlx90614

Mạch MLX90614: Kết nối SCL vào chân P19, SDA vào chân P20 của mạch Microbit

 

thư viện mlx90614

Thư viện MLX90614 cho lập trình Microbit

 

lập trình mlx90614

Lập trình đo nhiệt độ với MLX90614 trong lập trình microbit


Tin tức liên quan

Bình luận