35 - Module cảm biến khí gas MQ4 cho Microbit - Lập trình Microbit

21/10/2021 | 942 |
0 Đánh giá

35 - Module cảm biến khí gas MQ4 cho Microbit - Lập trình Microbit
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

35 - Module cảm biến khí gas MQ4 cho Microbit - Lập trình Microbit

 

Kết nối module cảm biến khí gas MQ4 với Mạch mở rộng Microbit PH2.0

Kết nối module cảm biến khí gas MQ4 với Mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Lập trình cho module cảm biến khí gas trong Lập trình microbit

Lập trình cho module cảm biến khí gas trong Lập trình microbit


Tin tức liên quan

Bình luận