06 - Module chiết áp trượt cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit

05/10/2021 | 784 |
0 Đánh giá

06 - Module chiết áp trượt cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

06 - Module chiết áp trượt cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit

module chiết áp trượt

Module chiết áp trượt

 

kết nối với mạch mở rộng ph2.0

Kết nối Module chiết áp trượt với Mạch mở rộng Microbit PH2.0

,

lập trình microbit

Lập trình đọc giá trị từ module chiết áp với câu lệnh Analog Read Pin


Tin tức liên quan

Bình luận