Mô hình 06 - Quạt kết nối bluetooth - Bộ Kit Microbit PH2.0

11/11/2021 | 996 |
0 Đánh giá

Mô hình 06 - Quạt kết nối bluetooth - Bộ Kit Microbit PH2.0
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

Mô hình 06 - Quạt kết nối bluetooth - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

 

Quạt kết nối bluetooth - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

Quạt kết nối bluetooth - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Chức năng tắt và mở quạt kết nối bluetooth - lập trình microbit

Chức năng tắt và mở quạt kết nối bluetooth - lập trình microbit

 

Chức năng hiển thị đèn LED của quạt kết nối bluetooth - lập trình microbit

Chức năng hiển thị đèn LED của quạt kết nối bluetooth - lập trình microbit

 

Chức năng quay đảo chiều của quạt kết nối bluetooth - lập trình microbit

Chức năng quay đảo chiều của quạt kết nối bluetooth - lập trình microbit

 

Chức năng nút nhấn A&B và hiển thị đèn LED TM1637 của quạt kết nối bluetooth

Chức năng nút nhấn A&B và hiển thị đèn LED TM1637 của quạt kết nối bluetooth

 

Chức năng gửi dữ liệu qua bluetooth đến phần mềm của quạt kết nối bluetoooth

Chức năng gửi dữ liệu qua bluetooth đến phần mềm của quạt kết nối bluetoooth

 

Phần khởi động của quạt kết nối bluetooth - lập trình microbit

Phần khởi động của quạt kết nối bluetooth - lập trình microbit

 

Phần kết nối và ngắt kết nối của quạt kết nối bluetooth - lập trình microbit

Phần kết nối và ngắt kết nối của quạt kết nối bluetooth - lập trình microbit

 

Chương trình chính của quạt kết nối bluetooth - lập trình microbit

Chương trình chính của quạt kết nối bluetooth - lập trình microbit


Tin tức liên quan

Bình luận