18 - Cảm biến siêu âm cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit

09/10/2021 | 967 |
0 Đánh giá

18 - Cảm biến siêu âm cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

18 - Cảm biến siêu âm cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit

 

Kết nối cảm biến siêu âm với Mạch mở rộng Microbit PH2.0

Kết nối cảm biến siêu âm với Mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

lập trình microbit

Khai báo thư viện cho Cảm biến siêu âm kết hợp đèn RGB trong lập trình Microbit

 

lập trình microbit

 

Đọc giá trị khoảng cách từ cảm biến siêu âm trong lập trình Microbit


Tin tức liên quan

Bình luận