10 - Màn hình LCD1602 cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit

06/10/2021 | 736 |
0 Đánh giá

10 - Màn hình LCD1602 cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

10 - Màn hình LCD1602 cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit

 

kết nối mạch mở rộng microbit ph2.0

Kết nối màn hình LCD1602 với Mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

lập trình microbit

Khai báo thư viện màn hình LCD1602

 

lập trình microbit

Khai báo màn hình LCD1602 và các lệnh hiển thị trong lập trình microbit


Tin tức liên quan

Bình luận