01 - Lập trình Micro:bit - Phần mềm MakeCode Editor - Lập trình STEM

28/01/2020 | 17964 |
0 Đánh giá

Microsoft MakeCode Editor là ứng dụng lập trình kéo thả dành cho micro:bit, ứng dụng này giúp người dùng dễ dàng lập trình cho micro:bit với các block (khối lệnh) hoặc ngôn ngữ lập trình JavaScript. Các khối lệnh gắn kết với nhau tạo ra chương trình hoàn chỉnh, ngoài ra những khối lệnh này được nhóm lại với nhau dựa vào chức năng hoạt động.

Đồ Chơi STEM đang là nhà phân phối chính hãng Micro:Bit tại Việt Nam.

Tài Liệu Lập Trình Microbit

2. MakeCode Editor

2.1 Giới thiệu

Microsoft MakeCode Editor là ứng dụng lập trình kéo thả dành cho micro:bit, ứng dụng này giúp người dùng dễ dàng lập trình cho micro:bit với các block (khối lệnh) hoặc ngôn ngữ lập trình JavaScript. Các khối lệnh gắn kết với nhau tạo ra chương trình hoàn chỉnh, ngoài ra những khối lệnh này được nhóm lại với nhau dựa vào chức năng hoạt động.

2.2 Giao diện

makecode editor bbc microbit

Giao diện Makecode Editor - Lập trình BBC Micro:bit - Lập trình STEM

 1. Thanh điều hướng: Chuyển đổi qua lại giữa lập trình block hay JavaScript
 2. Mạch mô phỏng lại hoạt động của micro:bit với chương trình vừa lập trình.
 3. Các nhóm lệnh của micro:bit, được phân loại dựa vào tính năng
 4. Khu vực lập trình, với các khối lệnh được kéo qua từ các nhóm lệnh
 5. Đặt tên và download chương trình về máy tính.

 

3. Khối lệnh

3.1 Basic

3.1.1 Show led

Khối lệnh “show led” dùng bật tắt các đèn led trên board mạch micro:bit.
Ví dụ: Viết chương trình hiển thị trái tim với lệnh show led.

show led bbc microbit

Lệnh show led - Lập trình BBC Micro:bit - Lập trình STEM

3.1.2 Show icon

Khối lệnh “show icon” hiển thị các icon từ thư viện cho sẵn trên các đèn led
Ví dụ: Viết chương trình hiển thị biểu tượng hình mặt cười.

show icon bbc microbit

Lệnh show icon - Lập trình BBC Micro:bit - Lập trình STEM

3.1.3 Pause

Khối lệnh “pause” chế độ chờ, được tính bằng milliseconds.
Ví dụ: Viết chương trình hiển thị biểu tượng hình mặt cười hiển thị 0.5 giây, sau đó chuyển sang mặt khóc, một lần duy nhất.

pause bbc microbit

Lệnh pause - Lập trình BBC Micro:bit - Lập trình STEM

3.1.4 Forever

Khối lệnh “forever” liên tục chạy chương trình.
Ví dụ: Viết chương trình hiển thị biểu tượng hình mặt cười hiển thị 0.5 giây, sau đó chuyển sang mặt khóc, cứ lặp lại mãi.

forever bbc microbit

Vòng lặp forever - Lập trình BBC Micro:bit - Lập trình STEM

3.1.5 Show string

Khối lệnh “show string” hiển thị văn bản( chuỗi) ra màng hình.
Ví dụ: Viết chương trình hiển thị dòng chữ “hello”

show string bbc microbit

Lệnh show string - Lập trình BBC Micro:bit - Lập trình STEM

3.1.6 ClearScreen

Khối lệnh “clearScreen” tắt tất cả bóng đèn led trên micro:bit
 

3.2 Input

3.2.1 Sự kiện Button Pressed

Micro:bit cung cấp hai nút bấm A và B. Chúng ta có thể lập trình để chương trình khởi chạy khi một trong hai nút bấm A hay B được bấm, hoặc cả A và B

su kien button pressed bbc microbit

Sự kiện Button Pressed - Lập trình BBC Miro:bit - Lập trình STEM

Ví dụ 1: Đếm số lần nút A được bấm, đồng thời hiện thị ra màn hình led số lần.

dem so lan nut A duoc nhan bbc microbit

Đếm số lần nút A được nhấn - Lập trình BBC Miro:bit - Lập trình STEM

Ví dụ 2: Hiển thị ngẫu nhiên các số từ 0 – 6 khi bấm nút B.

xuat 1 so ngau nhien bbc microbit

Xuất 1 số ngẫu nhiên từ 0 đến 6 - Lập trình BBC Miro:bit - Lập trình STEM

 

3.2.2 Sự kiện On Gesture

Micro:bit cung cấp hàng loạt lựa chọn trong sự kiện chuyển động “On Gesture” như shake, logo up, logo down, screen up, screen down, tilt left, tilt right, free fall, 3g, or 6g.

su kien shake bbc microbit

Sự kiện Shake - Lập trình BBC Miro:bit - Lập trình STEM

Ví dụ: Viết chương trình hiển thị số ngẫu nhiên từ 0 -6 khi lắc micro:bit.

xuat 1 so ngau nhien khi lac bbc microbit

Xuất 1 số ngẫu nhiên khi lắc - Lập trình BBC Miro:bit - Lập trình STEM

3.2.3 Sự kiện Pin Pressed

Cũng giống như sự kiện button pressed, chúng ta có thể lập trình để chương trình khởi chạy khi các Pin 0, 1, 2 được bấm giữ đồng thời với Pin GND.

su kien pin pressed bbc microbit

Sự kiện Pin Pressed - Lập trình BBC Miro:bit - Lập trình STEM

 

Ví dụ: Đếm số lần nút Pin 0 được bấm, đồng thời hiện thị ra màn hình led số lần.

dem so lan pin 0 duoc nhan bbc microbit

Đếm số lần Pin 0 được nhấn - Lập trình BBC Miro:bit - Lập trình STEM

 

3.2.4 Cảm biến ánh sáng

Xác định độ sáng, tại môi trường chúng ta đặt micro:bit. Mức độ ánh sáng từ 0 (tối) – 255 (rất sáng). Cảm biến ánh sáng sử dụng hệ thống 25 đèn led của micro:bit.

cam bien anh sang bbc microbit

Cảm biến ánh sáng - Lập trình BBC Miro:bit - Lập trình STEM

 

Lưu ý: Lần đầu tiên khởi chạy chương trình cảm biến sáng sẽ trả về giá trị 0, nhưng sau đó các cảm biến sẽ trả về độ sáng thực.
Ví dụ 1: Viết chương trình xuất ra màng hình led độ sáng của phòng, khi bấm vào nút B.

hien thi do sang bbc microbit

Hiển thị độ sáng - Lập trình BBC Miro:bit - Lập trình STEM

Ví dụ 2: Viết chương trình hiện thị độ sáng của phòng qua chart bar (biểu đồ hình cột), biểu đồ thay đổi liên tục theo độ sáng từng vị trí trong phòng.

thang do anh sang bbc microbit

Thang đo ánh sáng - Lập trình BBC Miro:bit - Lập trình STEM

3.2.5 Cảm biến nhiệt độ

Micro:bit trả về nhiệt độ môi trường hiện tại với đơn vị đo là °C, thông qua nhiệt độ CPU của micro:bit.

cam bien nhiet do bbc microbit

Cảm biến nhiệt độ - Lập trình BBC Miro:bit - Lập trình STEM

Ví dụ 1: Viết chương trình trả về nhiệt độ hiện có trong phòng với đơn vị đo nhiệt độ là °C.

cam bien nhiet do bbc microbit

Cảm biến nhiệt độ - Lập trình BBC Miro:bit - Lập trình STEM

Ví dụ 2: Viết chương trình trả về nhiệt độ hiện có trong phòng với đơn vị đo nhiệt độ là °F.

cam bien nhiet do bbc microbit

Thang nhiệt độ F - Lập trình BBC Miro:bit - Lập trình STEM

3.2.6 La bàn

Micro:bit được trang bị la bàn phát hiện từ trường của trái đất, cho phép bạn phát hiện hướng micro: bit, thông qua hàm Calibrate Compass.

la ban bbc microbit

La Bàn - Lập trình BBC Miro:bit - Lập trình STEM

Ví dụ: Hiển thị hướng của la bàn khi bấm tổ hợp phím A + B

la ban bbc microbit

La bàn - Lập trình BBC Miro:bit - Lập trình STEM


3.3 Advanced

3.3.1 Pin

a) Digital

 • Read Digital

Đọc tín hiệu nhị phân (0,1) từ các Pin của micro:bit.

do gia tri digital bbc microbit

Đọc giá trị Digital - Lập trình BBC Miro:bit - Lập trình STEM

Ví dụ: Viết chương trình lập trình cho mạch miro:bit, nếu nhận tín hiệu nhị phân trả về từ Pin P0. Nếu có tín hiệu, trả về biểu tượng dấu Stick, ngược lại dấu X.

do gia tri digital bbc microbit

Đọc giá trị Digital - Lập trình BBC Miro:bit - Lập trình STEM

 • Write Digital

Truyền tín hiệu nhị phân (0,1) đến các Pin của micro:bit.

ghi gia tri digital bbc microbit

Ghi giá trị Digital - Lập trình BBC Miro:bit - Lập trình STEM

Ví dụ: Bật đèn led kết nối với Pin số 0, khi bấm nút B trên mạch micro:bit.

ghi gia tri digital bbc microbit

Ghi giá trị Digital - Lập trình BBC Miro:bit - Lập trình STEM

b) Analog

 • Read Analog

Đọc giá trị analog từ Pin với giá trị từ 0 -1023

doc gia tri analog bbc microbit

Đọc giá trị Analog - Lập trình BBC Miro:bit - Lập trình STEM

Ví dụ: Đọc giá trị analog truyền vào Pin P1 và hiển thị giá trị trên đèn led của mạch micro:bit.

doc gia tri analog bbc microbit

Đọc giá trị Analog - Lập trình BBC Miro:bit - Lập trình STEM

 • Write Analog

Truyền giá trị analog vào Pin, giá trị analog từ 0 – 1023.

ghi gia tri analog bbc microbit

Ghi giá trị Analog - Lập trình BBC Miro:bit - Lập trình STEM

--------------------------

Lưu ý gì khi chọn mạch BBC:Microbit và phụ kiện đi kèm

 • Chọn lựa hàng chính hãng để được bảo hành về chất lượng.

 • Kiểm tra nhãn mác sản phẩm.

ĐỒ CHƠI STEM

Hot line: 0908.1105886

Email: dochoistemthongminh@gmail.com

500 VND - 500.000 VND


Tin tức liên quan

Bình luận