Hướng dẫn lập trình Micro:bit


40 - Lập trình Microbit Nâng cao: Bàn phím 4x4

40 - Lập trình Microbit Nâng cao: Bàn phím 4x4

28/01/2020


Tìm hiểu về cấu tạo của bàn phím 4x4 và cách điều khiển nó trong lập trình Micro bit. Từ đó ứng dụng làm sản phẩm liên quan như bàn phím, máy tính ... bằng lập trình microbit. Đồ Chơi STEM đang là nhà phân phối chính hãng Micro:Bit tại Việt Nam.

Xem thêm ››

39 - Lập trình Microbit Nâng cao: LED ma trận 8x8

39 - Lập trình Microbit Nâng cao: LED ma trận 8x8

28/01/2020


Tìm hiểu về cấu tạo của module LED ma trận 8x8 và cách điều khiển nó trong lập trình Micro bit. Từ đó ứng dụng làm sản phẩm liên quan như panel quảng cáo ... bằng lập trình microbit. Đồ Chơi STEM đang là nhà phân phối chính hãng Micro:Bit tại Việt Nam.

Xem thêm ››

38 - Lập trình Microbit Nâng cao: Mạch thời gian DS3231

38 - Lập trình Microbit Nâng cao: Mạch thời gian DS3231

28/01/2020


Tìm hiểu về cấu tạo của mạch thời gian DS3231 và cách điều khiển nó trong lập trình Micro bit. Từ đó ứng dụng làm sản phẩm liên quan cần đến thời gian như đồng hồ, báo thức, hệ thống tự động vận hành theo thời gian ... bằng lập trình microbit. Đồ Chơi STEM đang là nhà phân phối chính hãng Micro:Bit tại Việt Nam.

Xem thêm ››

Hiển thị 73 - 81 / 119