02 - Module động cơ DC cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit

05/10/2021 | 1074 |
0 Đánh giá

02 - Module động cơ DC cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

02 - Module động cơ DC cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit

kết nối mạch microbit ph2.0

Kết nối Module động cơ DC với Mạch mở rộng Microbit PH2.0

,

lập trình microbit

Lập trình Nhấn nút A+B, hoặc A, hoặc B thì sẽ tắt / mở module động cơ DC với câu lệnh Analog Write Pin


Tin tức liên quan

Bình luận