01 - Module Đèn LED cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit

05/10/2021 | 1147 |
0 Đánh giá

01 - Module Đèn LED cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

01 - Module Đèn LED cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit

mạch mở rộng microbit ph2.0

Kết nối Module đèn LED với Mạch mở rộng Microbit PH2.0

,lập trình module đèn LED

Lập trình Nhấn nút A+B thì sẽ tắt / mở module đèn LED với câu lệnh Digital Write Pin

lập trình module đèn LED

Lập trình Nhấn nút A thì sẽ giảm độ sáng module đèn LED với câu lệnh Analog Write Pin

lập trình module đèn LED

Lập trình Nhấn nút B thì sẽ tăng độ sáng module đèn LED với câu lệnh Analog Write Pin


Tin tức liên quan

Bình luận