Mô hình 05 - Quạt cảm ứng nhiệt độ - Bộ Kit Microbit PH2.0

11/11/2021 | 875 |
0 Đánh giá

Mô hình 05 - Quạt cảm ứng nhiệt độ - Bộ Kit Microbit PH2.0
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

Mô hình 05 - Quạt cảm ứng nhiệt độ - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Quạt cảm ứng nhiệt độ - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

Quạt cảm ứng nhiệt độ - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Chức năng tắt và mở quạt cảm ứng nhiệt độ - lập trình microbit

Chức năng tắt và mở quạt cảm ứng nhiệt độ - lập trình microbit

 

Chức năng hiển thị đèn LED của quạt cảm ứng nhiệt độ - lập trình microbit

Chức năng hiển thị đèn LED của quạt cảm ứng nhiệt độ - lập trình microbit

 

Chức năng quay đảo chiều của quạt cảm ứng nhiệt độ - lập trình microbit

Chức năng quay đảo chiều của quạt cảm ứng nhiệt độ - lập trình microbit

 

Chức năng nút nhấn A&B và hiển thị đèn LED TM1637 của quạt cảm ứng nhiệt độ

Chức năng nút nhấn A&B và hiển thị đèn LED TM1637 của quạt cảm ứng nhiệt độ

 

Phần khởi động của quạt cảm ứng nhiệt độ - lập trình microbit

Phần khởi động của quạt cảm ứng nhiệt độ - lập trình microbit

 

Chương trình chính của quạt cảm ứng nhiệt độ - lập trình microbit

Chương trình chính của quạt cảm ứng nhiệt độ - lập trình microbit


Tin tức liên quan

Bình luận