Mô hình 04 - Quạt quay remote - Bộ Kit Microbit PH2.0

10/11/2021 | 773 |
0 Đánh giá

Mô hình 04 - Quạt quay remote - Bộ Kit Microbit PH2.0
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

Mô hình 04 - Quạt quay remote - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Quạt quay remote - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

Quạt quay remote - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Chức năng tắt và mở quạt quay remote - lập trình microbit

Chức năng tắt và mở quạt quay remote - lập trình microbit

 

Chức năng hiển thị đèn LED của quạt quay remote - lập trình microbit

Chức năng hiển thị đèn LED của quạt quay remote - lập trình microbit

 

Chức năng quay đảo chiều của quạt quay remote - lập trình microbit

Chức năng quay đảo chiều của quạt quay remote - lập trình microbit

 

Phần khởi động của chương trình quạt quay remote - lập trình microbit

Phần khởi động của chương trình quạt quay remote - lập trình microbit

 

Chức năng nút A & B của quạt quay remote - lập trình microbit

Chức năng nút A & B của quạt quay remote - lập trình microbit

 

Phần điều khiển bằng remote của quạt quay remote - lập trình microbit

Phần điều khiển bằng remote của quạt quay remote - lập trình microbit

 

Chương trình chính của quạt quay remote - lập trình microbit

Chương trình chính của quạt quay remote - lập trình microbit

 


Tin tức liên quan

Bình luận