Tài liệu về giáo dục STEM dành cho giáo viên & phụ huynh

09/10/2019 | 3436 |
0 Đánh giá

Đây là 4 tài liệu về giáo dục STEM dành cho giáo viên & phụ huynh:

- Tìm hiểu các hoạt động về STEM cho giáo viên ( tiếng Anh)

- Cùng trẻ nghiên cứu Khoa học tại nhà dành cho phụ huynh ( tiếng Anh)

- Lập trình Scartch ( tiếng Việt)

- Định hướng giáo dục STEM ( tiếng Việt)

 1. Tài liệu giáoc dục STEM guide dành cho giáo viên ( tiếng Anh)
 • Giới thiệu: tài liệu của viện Boston hướng dẫn giáo viên các hoạt động STEM: Life Science, Technology, Engineering & Math trong giáo dục STEM.
 • Đây là các hoạt động khá gần gũi và dễ thực hiện, không yêu cầu các vật dụng mắc tiền. Hoàn toàn phù hợp để học sinh có thể làm quen và phát triển các kỹ năng liên quan đến 4 yếu tố của STEM
 • Link tải về: tải về tại đây
 1. Tài liệu về nghiên cứu Khoa học tại nhà ( tiếng Anh)
 • Giới thiệu: tài liệu giới thiệu về khoa học, cách thức nghiên cứu khoa học tại nhà dành cho các bậc phụ huynh. Sử dụng các vật liệu rẻ tiền mà vẫn có thể làm nghiên cứu khoa học được. Chủ yếu là giúp trẻ khám phá thế giới xung quanh & học thêm nhiều kiến thức
 • Link tải về: tải về tại đây
 1. Tài liệu về lập trình Scartch ( tiếng Việt)
 1. Tài liệu về giáo dục STEM 2018 ( tiếng Việt)
 • Giới thiệu: định hướng giáo dục STEM trong trường học
 • Link tải về: tải về tại đây

Tin tức liên quan

Bình luận