Bài 21: Cảnh báo thiên tai - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

05/04/2021 | 1696 |
0 Đánh giá

Thiết kế một thiết bị báo động thời tiết để cảnh báo mọi người và giảm tác động của các cơn bão mạnh. Cùng Đồ Chơi STEM tìm hiểu về chủ đề khoa học Cảnh báo thiên tai với bộ Lego Wedo 2.0

Cảnh báo thiên tai - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

1. Giai đoạn khám phá ( 60 phút)

Trung tâm Dự báo Bão Đại dương và Khí quyển Quốc gia (NOAA) (SPC) tồn tại để bảo vệ con người bằng cách đưa ra các dự báo kịp thời và chính xác về lốc xoáy, cháy rừng và các mối nguy hiểm khác. Hệ thống cảnh báo sớm cho những cơn bão như vậy giúp cứu các tòa nhà, tài sản và tính mạng.

Cho học sinh khám phá các thiết bị và hệ thống báo động.

 

2. Giai đoạn Tạo sản phẩm (60 phút).

Học sinh thiết kế, chế tạo và thử nghiệm một thiết bị báo động về gió, mưa, hỏa hoạn, động đất, hoặc các hiểm họa khác liên quan đến thời tiết. Điều này có thể được thực hiện theo một bộ tiêu chí hoặc với một kết quả cởi mở hơn do giáo viên xác định.

Hãy để sinh viên khám phá Thư viện thiết kế để họ có thể chọn một mô hình cho cảm hứng. Sau đó, cho phép họ thử nghiệm và tạo ra các giải pháp của riêng họ, sửa đổi bất kỳ mô hình cơ bản nào khi họ thấy phù hợp.

Các mô hình Thư viện thiết kế được đề xuất bao gồm:

• Spin - Hướng dẫn lắp ráp xem tại đây ( click here )

lego wedo

Cảnh báo thiên tai - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

• Revolve - Hướng dẫn lắp ráp xem tại đây ( click here )

lego wedo

Cảnh báo thiên tai - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

Motion - Hướng dẫn lắp ráp xem tại đây ( click here )

lego wedo

Cảnh báo thiên tai - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

 

3. Giai đoạn chia sẻ ( 45 phút)

Học sinh nên trình bày các mô hình của mình, giải thích cách họ thiết kế và thử nghiệm các thiết bị báo động nguy hiểm. Họ có thể sử dụng tài liệu nghiên cứu và danh mục đầu tư để hỗ trợ các khám phá và ý tưởng của họ.

Đánh giá
Đảm bảo rằng học sinh giải thích tại sao cảnh báo lại quan trọng và nó đã được thiết kế và thử nghiệm như thế nào để giúp giảm tác động của mối nguy hiểm cụ thể hoặc cảnh báo mọi người về các mối nguy tiềm ẩn.

 

4. Sản phẩm gợi ý

Áp dụng hướng dẫn "Spin" : Cần trục tháp

cần trục tháp lego wedo

Cần trục tháp - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

cần trục tháp lego wedo

Cần trục tháp - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

cần trục tháp lego wedo

Cần trục tháp - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

cần trục tháp lego wedo

Cần trục tháp - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Áp dụng hướng dẫn "Revolve" : Thiết bị báo động

thiết bị báo động lego wedo

Thiết bị báo động - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

thiết bị báo động lego wedo

Thiết bị báo động - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

thiết bị báo động lego wedo

Thiết bị báo động - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

thiết bị báo động lego wedo

Thiết bị báo động - Dự án khoa học bộ Lego Wedo 2.0 - Robot Milo 45300

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Đặt mua ngay bộ sản phẩm Lego Wedo 2.0 tại Đồ Chơi STEM

lego wedo giá rẻ

Bộ Lego Wedo Giá Rẻ - Robot Milo 45300

Giá 3.600.000

lego wedo chính hãng

Bộ Lego Wedo Chính Hãng

Giá 7.000.000

 


Tin tức liên quan

Bình luận