Mô hình 01 - Đèn giao thông Microbit TM1637 - Bộ Kit Microbit PH2.0

07/11/2021 | 1097 |
0 Đánh giá

Mô hình 01 - Đèn giao thông Microbit TM1637 - Bộ Kit Microbit PH2.0
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

Mô hình 01 - Đèn giao thông Microbit TM1637 - Bộ Kit Microbit PH2.0

 

Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

Đèn giao thông Microbit - Kết nối với mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Lưu đồ thuật toán

Lưu đồ thuật toán Đèn giao thông Microbit

 

Tạo 3 function bật tắt đèn xanh - đỏ - vàng

Đèn giao thông Microbit - Tạo 3 function bật tắt đèn xanh - đỏ - vàng

 

Khai báo các biến và đèn LED TM1637

Đèn giao thông Microbit - Khai báo các biến và đèn LED TM1637

 

Lập trình đèn giao thông Microbit

Lập trình đèn giao thông Microbit


Tin tức liên quan

Bình luận