43 - App Inventor đọc & điều khiển chân trên Microbit

06/11/2021 | 1138 |
0 Đánh giá

43 - App Inventor đọc & điều khiển chân trên Microbit
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

43 - App Inventor đọc & điều khiển chân trên Microbit - Lập trình Microbit

 

kết nối mạch microbit ph2.0

Kết nối đèn LED RGB với mạch mở rộng PH2.0

 

kết nối mạch microbit ph2.0

Kết nối nút nhấn & chiết áp trượt với mạch mở rộng PH2.0

 

Lập trình Microbit kết nối Bluetooth với App Inventor

Lập trình Microbit kết nối Bluetooth với App Inventor

 

Giao diện màn hình App Inventor

Giao diện màn hình App Inventor

 

Lập trình các nút trên App Inventor

Lập trình các nút trên App Inventor

 

Lập trình các nút trên App Inventor

Lập trình các nút trên App Inventor

 

Khai báo các chân input và output trong App Inventor

Khai báo các chân input và output trong App Inventor

 

Khai báo các biến trong App Inventor

Khai báo các biến trong App Inventor

 

Cấu hình thanh trượt trong App Inventor

Cấu hình thanh trượt trong App Inventor

 

Cấu hình nút Switch trong App Inventor

Cấu hình nút Switch trong App Inventor


Tin tức liên quan

Bình luận