45 - App Inventor điều khiển bằng giọng nói - Lập trình Microbit

06/11/2021 | 1457 |
0 Đánh giá

45 - App Inventor điều khiển bằng giọng nói - Lập trình Microbit
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

45 - App Inventor điều khiển bằng giọng nói - Lập trình Microbit

 

Lập trình Microbit gửi & nhận dữ liệu với App Inventor

Lập trình Microbit gửi & nhận dữ liệu với App Inventor

 

Lập trình Microbit gửi & nhận dữ liệu với App Inventor

Lập trình Microbit gửi & nhận dữ liệu với App Inventor

 

Giao diện màn hình App Inventor

Giao diện màn hình App Inventor

 

Lập trình các nút trên App Inventor

Lập trình các nút trên App Inventor

 

Lập trình các nút trên App Inventor

Lập trình các nút trên App Inventor

 

Lập trình các nút trên App Inventor

Lập trình các nút trên App Inventor

 

Khai báo các biến trong App Inventor

Khai báo các biến trong App Inventor

 

Lấy thông tin lấy từ Microbit, hiển thị lên App Inventor

Lấy thông tin lấy từ Microbit, hiển thị lên App Inventor

 

Cấu hình nhận diện giọng nói trong App Inventor

Cấu hình nhận diện giọng nói trong App Inventor


Tin tức liên quan

Bình luận