19 - Module Relay cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit

09/10/2021 | 1146 |
0 Đánh giá

19 - Module Relay cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

19 - Module Relay cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit

 

Kết nối module relay với Mạch mở rộng Microbit PH2.0

Kết nối module relay với Mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

dây điện của đèn LED

Dây điện của đèn LED

 

 

cắm dây điện đèn LED vào module relay và mạch mở rộng microbit ph2.0

Cắm dây điện đèn LED vào module relay và mạch mở rộng microbit ph2.0

 

 

cắm dây điện đèn LED vào module relay và mạch mở rộng microbit ph2.0

Cắm dây điện đèn LED vào module relay và mạch mở rộng microbit ph2.0 ( mặt dưới)

 

lập trình microbit

Lập trình tắt/mở module relay trong lập trình Microbit


Tin tức liên quan

Bình luận