07 - Module đèn giao thông cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit

06/10/2021 | 1120 |
0 Đánh giá

07 - Module đèn giao thông cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

07 - Module đèn giao thông cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit

 

kết nối mạch mở rộng microbit ph2.0

Kết nối Module đèn giao thông với Mạch mở rộng Microbit PH2.0

lập trình microbit

Lập trình tắt/mở module đèn giao thông với câu lệnh Digital Write Pin

---------------------------------------------------------

Bài tập: kết hợp module đèn giao thông với màn hình LED 5x5 trên microbit, để làm trụ đèn giao thông có đếm giây.

lập trình microbit

Tạo 3 Function ( chức năng) bật/tắt đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng

lập trình microbit

Khai báo 3 biến qui định số giây đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng

lập trình microbit

Chương trình chính: Hiển thị đèn kết hợp đếm giây


Tin tức liên quan

Bình luận