42 - App Inventor đọc cảm biến trên Microbit - Lập trình Microbit

06/11/2021 | 886 |
0 Đánh giá

42 - App Inventor đọc cảm biến trên Microbit - Lập trình Microbit
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

42 - App Inventor đọc cảm biến trên Microbit - Lập trình Microbit

 

Lập trình Microbit kết nối Bluetooth với App Inventor

Lập trình Microbit kết nối Bluetooth với App Inventor

 

Giao diện màn hình App Inventor

Giao diện màn hình App Inventor

 

Lập trình các nút trên App Inventor

Lập trình các nút trên App Inventor

 

Lập trình các nút trên App Inventor

Lập trình các nút trên App Inventor

 

Lập trình các nút trên App Inventor

Lập trình các nút trên App Inventor


Tin tức liên quan

Bình luận