21-22 - Cảm biến ánh sáng cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit

10/10/2021 | 1515 |
0 Đánh giá

21-22 - Cảm biến ánh sáng cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit
Bộ kit microbit PH2.0 giúp kết nối dễ dàng mạch Microbit với các thiết bị linh kiện điện tử. Giúp trẻ em học lập trình đơn giản, dùng trong các khóa học lập trình Microbit nâng cao.

Bộ sản phẩm sử dụng trong hướng dẫn lập trình microbit này

bộ kit microbit

Bộ kit Microbit PH2.0

microbit v2

Bộ kit Mircobit v2 Go

21-22 - Cảm biến ánh sáng cho Microbit - Hướng dẫn Lập trình Microbit

 

cảm biến ánh sáng quang trở

cảm biến ánh sáng

kết nối cảm biến ánh sáng với mạch mở rộng microbit ph2.0

kết nối cảm biến ánh sáng với mạch mở rộng microbit ph2.0

Kết nối cảm biến ánh sáng với Mạch mở rộng Microbit PH2.0

 

Đọc giá trị từ cảm biến ánh sáng trong lập trình Microbit

Đọc giá trị từ cảm biến ánh sáng trong lập trình Microbit


Tin tức liên quan

Bình luận