Phụ kiện cuộc thi VIQRC Full Volume 2023-2024


VEX Robotics
VIQRC_FULL_VOLUME

VIQRC Full Volume Full Game & Field Element Kit ( SKU #228-8360 ) - phụ kiện cần thiết cho cuộc thi VIQRC Full Volume 2023-2024 dành cho VEX IQ Competition
Đồ Chơi STEM phân phối VEX Robotics chính hãng tại Việt Nam


Hết hàng

 

Bộ sản phẩm VIQRC Full Volume Full Game & Field Element Kit bao gồm:

  • Tất cả các vật dụng cần thiết để xậy dựng sàn thi đấu VEX IQ 2023-2024 ( không bao gồm thảm sa bàn và khung tường bao xung quanh )

VIQRC Full Volume Full Game & Field Element Kit

VIQRC Full Volume Game & Field Element Kit - Phụ kiện cuộc thi VIQRC Full Volume 2023-2024

Đồ Chơi STEM phân phối VEX IQ chính hãng tại Việt Nam

VIQRC Full Volume Full Game & Field Element Kit

VIQRC Full Volume Game & Field Element Kit - Phụ kiện cuộc thi VIQRC Full Volume 2023-2024

Đồ Chơi STEM phân phối VEX IQ chính hãng tại Việt Nam

Có thể trang bị thêm sàn sa bàn thi đấu bên dưới:

VEX IQ Competition Field Perimeter & Tiles

VEX IQ Competition Field Perimeter & Tiles

Đồ Chơi STEM VEX IQ chính hãng tại Việt Nam

Sản phẩm liên quan