Linh kiện VEX IQ - nâng cấp hoặc bổ sung cho robot VEX IQ

1 đ

VEX Robotics
LINH_KIEN_VEX_IQ

Linh kiện VEX IQ - nâng cấp hoặc bổ sung cho robot VEX IQ

Đây là những linh kiện dạng spare part ( hàng bổ sung / thay thế ) cho các linh kiện bên trong bộ VEX IQ EducationVEX IQ Competition.

Giá sản phẩm - liên hệ trực tiếp để được tư vấn.


Còn hàng
1

Đây là những linh kiện dạng spare part ( hàng bổ sung / thay thế ) cho các linh kiện bên trong bộ VEX IQ EducaitonVEX IQ Competition.

Thời gian đặt hàng 10-15 ngày

Khi đặt hàng vui lòng chọn đúng mã SKU hoặc liên hệ bộ phận kinh doanh để được tư vấn cụ thể.

IQ System Bundle (2nd generation)

IQ System Bundle (2nd generation)

SKU: 228-8658
Bộ sản phẩm IQ System Bundle (2nd generation) bao gồm:
 • (1) VEX IQ Robot Brain (2nd Generation) [228-6480]
 • (1) VEX IQ Controller (2nd Generation) [228-6470]
 • (1) VEX IQ Robot Battery (Li-Ion, 2000 mAh) [228-7045]
 • (1) VEX IQ Optical Sensor [228-7082]
 • (1) VEX IQ Distance Sensor [228-7106]
 • (1) Touch LED [228-3010]
 • (4) VEX IQ Smart Motors [228-2560]
 • (1) USB A-C Cable [269-6961]
 • (2) 200mm Smart Cable
 • (2) 300mm Smart Cable
 • (2) 400mm Smart Cable
 • (2) 600mm Smart Cable

IQ Robot Battery (Li-Ion, 2000 mAh)

IQ Robot Battery (Li-Ion, 2000 mAh)

SKU: 228-7045
Bộ sản phẩm IQ Robot Battery (Li-Ion, 2000 mAh) bao gồm:

 • Viên pin 7.2v 2,000 mAh Lithium Ion

IQ Smart Motor

IQ Smart Motor

SKU: 228-2560
Bộ sản phẩm IQ Smart Motor bao gồm: 1 động cơ VEX IQ 

IQ Robot Brain (2nd Generation)

IQ Robot Brain (2nd Generation)

SKU: 228-6480
Bộ sản phẩm IQ Robot Brain (2nd Generation) bao gồm: 1 bộ não VEX IQ 12 cổng sử dụng công nghệ bluetooth 5.0

IQ Controller (2nd Generation)

IQ Controller (2nd Generation)

SKU: 228-6470
Bộ sản phẩm IQ Controller (2nd Generation) bao gồm: 1 tay cầm điều khiển VEX IQ sử dụng bluetooth 5.0, đã tích hợp pin bên trong

IQ Distance Sensor (2nd Generation)

IQ Distance Sensor (2nd Generation)

SKU: 228-7106
Bộ sản phẩm IQ Distance Sensor (2nd Generation) bao gồm: 1 cảm biến khoảng cách sử dụng cho VEX IQ

IQ Optical Sensor

IQ Optical Sensor

SKU: 228-7082
Bộ sản phẩm IQ Optical Sensor bao gồm: 1 cảm biến ánh sáng, được dùng thay thế cho cảm biến màu 228-3012

IQ Touch LED

IQ Touch LED

SKU: 228-3010
Bộ sản phẩm IQ Touch LED bao gồm: cảm biến chạm và đèn LED

IQ Bumper Switch

IQ Bumper Switch

SKU: 228-2677
Bộ sản phẩm IQ Bumper Switch bao gồm: 1 công tắc chạm giúp robot VEX IQ có thể phát hiện được va chạm

IQ Pneumatics Kit

IQ Pneumatics Kit

SKU: 228-8795
Bộ sản phẩm IQ Pneumatics Kit bao gồm:

 • (2) Pneumatic Control Units
 • (2) Air Tanks
 • (1) Pneumatic Pump
 • (4) Pneumatic Cylinders (Small)
 • (4) Pneumatic Cylinders (Large)
 • (1) Roll of 4mm tubing
 • (1) Case of pneumatic fittings

VEX IQ Smart Cables

VEX IQ Smart Cables

Bộ sản phẩm VEX IQ Smart Cables bao gồm nhiều mã SKU khác nhau:

200mm Smart Cable (4-pack) (228-4423)

 • (4) 200mm Smart Cables

Smart Cable (6-pack) (228-2780)

 • (2) 200mm Smart Cables
 • (2) 300mm Smart Cables
 • (1) 400mm Smart Cable
 • (1) 600mm Smart Cable

Smart Cable (8-Pack) (228-4012)

 • (2) 200mm Smart Cables
 • (2) 300mm Smart Cables
 • (2) 400mm Smart Cables
 • (2) 600mm Smart Cables

Long Smart Cable (8-pack) (228-4422)

 • (2) 800mm Smart Cables
 • (2) 1.0m Smart Cables
 • (1) 1.2m Smart Cable
 • (1) 1.4m Smart Cable
 • (1) 1.6m Smart Cable
 • (1) 2.0m Smart Cable

Drive Shafts

Drive Shafts

Bộ sản phẩm Drive Shafts tương thích với các sản phẩm VEX IQ, VEX EXP, VEX V5. Gồm nhiều loại khác nhau:

 • Shaft Add-On Kit - 228-3057
 • Long Shaft Add-On Pack - 228-4420 
 • 12" Drive Shaft (4-pack) - 276-1149
 • Short Capped Shaft Add-On Pack - 228-7457
 • Long Capped Shaft Add-On Pack - 228-7458

200mm Travel Omni-Directional Wheel

200mm Travel Omni-Directional Wheel (2-pack)

SKU: 228-2536
Bộ sản phẩm 200mm Travel Omni-Directional Wheel (2-pack) bao gồm: 2 bánh xe đa hướng Omni

Bánh xe đa hướng lăn về phía trước giống như bánh xe bình thường, nhưng trượt sang một bên mà hầu như không có ma sát (không bị trượt khi rẽ). Sử dụng các bánh xe này để Robot VEX IQ của bạn quay trơn tru hoặc xây dựng một hệ thống truyền động toàn diện.

VEX IQ Field Case

VEX IQ Field Case

SKU: 228-6521
Bộ sản phẩm VEX IQ Field Case bao gồm: 1 giỏ xách đựng các sản phẩm VEX IQ để thuận tiện mang đi thi đấu. Trọng lượng 350g, có khả năng chứa 1 bộ VEX IQ Competition đầy đủ

Smart Motor Mount Add-On Pack

Smart Motor Mount Add-On Pack

SKU: 228-4034
Bộ sản phẩm Smart Motor Mount Add-On Pack bao gồm:

 • (2) Nắp đỡ động cơ đơn
 • (2) Nắp đỡ động cơ kép

Motor Shaft Add-On Pack

Motor Shaft Add-On Pack

SKU: 228-7456
Bộ sản phẩm Motor Shaft Add-On Pack bao gồm: Trục động cơ kim loại

 • (6) Trục động cơ bước 2x (228-3445-2234)
 • (6) Trục động cơ bước 3x (228-3196-2236)
 • (6) Trục động cơ bước 4x (228-5579-2238)

1x Beam Base Pack

1x Beam Base Pack

SKU: 228-3503
Bộ sản phẩm 1x Beam Base Pack bao gồm:

 • (2) 1x3 Beam
 • (6) 1x4 Beam
 • (6) 1x6 Beam
 • (8) 1x8 Beam
 • (6) 1x10 Beam
 • (4) 1x12 Beam

1x Beam Foundation Add-On Pack

1x Beam Foundation Add-On Pack

SKU: 228-3519
Bộ sản phẩm 1x Beam Foundation Add-On Pack bao gồm:

 • (2) 1x3 Beam
 • (4) 1x4 Beam
 • (4) 1x6 Beam
 • (4) 1x8 Beam
 • (4) 1x10 Beam
 • (4) 1x12 Beam

1x Beam Long Pack

1x Beam Long Pack

SKU: 228-4416
Bộ sản phẩm 1x Beam Long Pack bao gồm:

 • (6) 1x14 Beam
 • (8) 1x16 Beam
 • (6) 1x18 Beam
 • (8) 1x20 Beam

1x Beam Odd Length Pack

1x Beam Odd Length Pack

SKU: 228-4412
Bộ sản phẩm 1x Beam Odd Length Pack bao gồm:

 • (8) 1x3 Beam
 • (8) 1x5 Beam
 • (8) 1x7 Beam
 • (8) 1x9 Beam
 • (6) 1x11 Beam
 • (6) 1x13 Beam

2x Beam Base Pack

2x Beam Base Pack

SKU: 228-3509
Bộ sản phẩm 2x Beam Base Pack bao gồm:

 • (4) 2x2 Beam
 • (6) 2x4 Beam
 • (6) 2x6 Beam
 • (6) 2x8 Beam
 • (4) 2x10 Beam
 • (6) 2x12 Beam
 • (4) 2x16 Beam
 • (2) 2x20 Beam

2x Beam Foundation Add-On Pack

2x Beam Foundation Add-On Pack

SKU: 228-3518
Bộ sản phẩm 2x Beam Foundation Add-On Pack bao gồm:

 • (4) 2x2 Beam
 • (2) 2x4 Beam
 • (2) 2x6 Beam
 • (2) 2x8 Beam
 • (2) 2x10 Beam
 • (2) 2x12 Beam
 • (4) 2x16 Beam
 • (2) 2x20 Beam

2x Beam Long Pack

2x Beam Long Pack

SKU: 228-5653
Bộ sản phẩm 2x Beam Long Pack bao gồm:

 • (8) 2x14 Beams
 • (8) 2x16 Beams
 • (8) 2x18 Beams
 • (8) 2x20 Beams

2x Beam Long Pack

2x Beam Long Pack

SKU: 228-4413
Bộ sản phẩm 2x Beam Long Pack bao gồm:

 • (8) 2x3 Beam
 • (8) 2x5 Beam
 • (8) 2x7 Beam
 • (8) 2x9 Beam

4x Plate Base Pack

4x Plate Base Pack

SKU: 228-3504
Bộ sản phẩm 4x Plate Base Pack bao gồm:

 • (4) 4x4 Plate
 • (2) 4x12 Plate

4x Plate Foundation Add-On Pack

4x Plate Foundation Add-On Pack

SKU: 228-3515
Bộ sản phẩm 4x Plate Foundation Add-On Pack bao gồm:

 • (4) 4x6 Plate
 • (4) 4x8 Plate
 • (2) 4x12 Plate

 

Basic Motion Accessory Pack

Basic Motion Accessory Pack

SKU: 228-3511
Bộ sản phẩm Basic Motion Accessory Pack bao gồm:

 • (20) Washer
 • (25) 0.25x Pitch Spacer
 • (4) Shaft Bushing
 • (4) 2x2 Lock Plate
 • (4) 1x3 Center Lock Plate

Capped Connector Pin Pack

Capped Connector Pin Pack

SKU: 228-5656
Bộ sản phẩm Capped Connector Pin Pack bao gồm:

 • (150) 0x2 Capped Connector Pins
 • (50) 0x3 Capped Connector Pins

Chain & Sprocket Kit

Chain & Sprocket Kit

SKU: 228-2534
Bộ sản phẩm Chain & Sprocket Kit bao gồm:

 • (200) Chain Link
 • (8) 8 Tooth Sprocket
 • (8) 16 Tooth Sprocket
 • (4) 24 Tooth Sprocket
 • (4) 32 Tooth Sprocket
 • (4) 40 Tooth Sprocket

Connector Pin Pack

Connector Pin Pack

SKU: 228-3058
Bộ sản phẩm Connector Pin Pack bao gồm:

 • (120) 1x1 Connector Pin
 • (30) 1x2 Connector Pin
 • (10) 2x2 Connector Pin

Corner Beam Pack

Corner Beam Pack

SKU: 228-7883
Bộ sản phẩm Corner Beam Pack bao gồm:

 • (8) 1x1 Left Corner Beam
 • (8) 1x1 Right Corner Beam
 • (8) 2x1 Left Corner Beam
 • (8) 2x1 Right Corner Beam
 • (8) 2x2 Left Corner Beam
 • (8) 2x2 Right Corner Beam
 • (8) 2x1 Extended Left Corner Beam
 • (8) 2x1 Extended Right Corner Beam
 • (8) 2x2 Extended Left Corner Beam
 • (8) 2x2 Extended Right Corner Beam

Corner Connector Advanced Add-On Pack

Corner Connector Advanced Add-On Pack

SKU: 228-5657
Bộ sản phẩm Corner Connector Advanced Add-On Pack bao gồm:

 • (20) 1x Wide, 1x1 Corner Connectors
 • (12) 2x Wide, 2x2 Offset Corner Connectors
 • (12) 2x Wide, 3x2 Corner Connectors
 • (8) Double 2x Wide, 2x2 Corner Connectors
 • (16) Double 2x Wide, 1x2 Corner Connectors
 • (12) Double 2x Wide, 1x2 Offset Corner Connectors
 • (16) 1x Wide, 1x2 Corner Connectors
 • (16) Triple 1x Wide, 1x1 Corner Connectors
 • (16) Triple 1-2-1x Wide, 1x2 Corner Connectors
 • (12) Triple 2x Wide, 2x2 Corner Connectors
 • (16) 1x2 Left Chassis Corner Connectors
 • (16) 1x2 Right Chassis Corner Connectors

Corner Connector Base Pack

Corner Connector Base Pack

SKU: 228-3513
Bộ sản phẩm Corner Connector Base Pack bao gồm:

 • (10) Large Chassis Corner Connector
 • (18) Small Chassis Corner Connector
 • (10) 2x Wide, 1x2 Corner Connector
 • (12) 1x Wide, 1x1 Offset Corner Connector
 • (4) 2x Wide, 2x1 Offset Corner Connector
 • (4) 2x Wide, 2x1 Corner Connector
 • (4) 2x Wide, 1x1 Offset Corner Connector
 • (10) 2x Wide, 2x2 Corner Connector
 • (8) 2x Wide, 1x2 Offset Corner Connector
 • (4) Worm Bracket

Corner Connector Foundation Add-On Pack

Corner Connector Foundation Add-On Pack

SKU: 228-3517
Bộ sản phẩm Corner Connector Foundation Add-On Pack bao gồm:

 • (6) Large Chassis Corner Connector
 • (6) 2x Wide, 1x2 Corner Connector
 • (4) 2x Wide, 2x1 Offset Corner Connector
 • (6) 2x Wide, 2x1 Corner Connector
 • (6) 2x Wide, 1x1 Offset Corner Connector
 • (10) 2x Wide, 2x2 Corner Connector
 • (12) 2x Wide, 1x2 Offset Corner Connector
 • (4) Worm Bracket

Differential & Bevel Gear Pack

Differential & Bevel Gear Pack

SKU: 228-4418
Bộ sản phẩm Differential & Bevel Gear Pack bao gồm:

 • (9) 0x2 Idler Pins
 • (9) 1x2 Idler Pins
 • (20) 18-tooth Bevel Gears
 • (2) Differential Gears
 • (8) Double 2x Wide, 2x2 Double Offset Corner Connectors

Gear Add-On Kit

Gear Add-On Kit

SKU: 228-2532
Bộ sản phẩm Gear Add-On Kit bao gồm:

 • (10) 12 Tooth Gear [228-3196-213]
 • (10) 36 Tooth Gear [228-3196-214]
 • (6) 60 Tooth Gear [228-3196-215]
 • (8) Rack Gear [228-3196-216]
 • (4) Linear Slide [228-3616-217]
 • (4) 36 Tooth Crown Gear [228-3196-218]
 • (2) Worm Gear [228-3196-219]
 • (6) Double 2x Wide, 2x2 Corner Connector [228-3201-220]

Gear Base Pack

Gear Base Pack

SKU: 228-3502
Bộ sản phẩm Gear Base Pack bao gồm:

 • (10) 12 Tooth Gear
 • (10) 36 Tooth Gear
 • (6) 60 Tooth Gear
 • (2) 36 Tooth Crown Gear

Hybrid Gear Pack

Hybrid Gear Pack

SKU: 228-7886
Bộ sản phẩm Hybrid Gear Pack bao gồm:

 • (12) 12 Tooth Hybrid Gear
 • (8) 24 Tooth Hybrid Gear
 • (8) 36 Tooth Hybrid Gear
 • (6) 48 Tooth Hybrid Gear
 • (4) 60 Tooth Hybrid Gear
 • (8) 2 x 2 Center Offset Round Lock Beam
 • (46) Washers

Large Plate Add-On Pack

Large Plate Add-On Pack

SKU: 228-4415
Bộ sản phẩm Large Plate Add-On Pack bao gồm:

 • (2) 6x12 Plates
 • (2) 12x12 Plates

Linear Motion Pack

Linear Motion Pack

SKU: 228-7887
Bộ sản phẩm Linear Motion Pack bao gồm:

 • (2) 1x20 Linear Motion Rack Gear
 • (10) 1x5 Linear Motion Beam
 • (12) 1x6 Linear Motion Beam
 • (12) 1x8 Linear Motion Beam
 • (8) 2x Pitch Linear Motion Bracket
 • (12) 1x Pitch Linear Motion Bracket (Snap)
 • (4) 1x6 Linear Motion Rack Gear
 • (12) 1x6 Continuous Linear Motion Rack Gear

Planetary Gear & XL Turntable Pack

Planetary Gear & XL Turntable Pack

SKU: 228-5655
Bộ sản phẩm Planetary Gear & XL Turntable Pack bao gồm:

 • (20) 0x2 Idler Pins
 • (10) 0x3 Idler Pins
 • (10) 1x2 Idler Pins
 • (20) Washers
 • (6) 3x3 Plus Gusset Beams
 • (12) XL Turntable Outer Housings
 • (4) XL Turntable Plain Bushings
 • (4) XL Turntable 36 Tooth Ring Gear Bushings
 • (20) 12 Tooth Gears

Plastic Shaft Base Pack

Plastic Shaft Base Pack

SKU: 228-3620
Bộ sản phẩm Plastic Shaft Base Pack bao gồm:

 • (6) 1x1 Idler Pin
 • (6) 0x2 Idler Pin
 • (2) 2x Pitch Plastic Shaft
 • (2) 3x Pitch Plastic Shaft
 • (2) 4x Pitch Plastic Shaft
 • (2) 5x Pitch Plastic Shaft
 • (2) 2x Pitch Plastic Motor Shaft
 • (4) 3x Pitch Plastic Motor Shaft
 • (2) 4x Pitch Plastic Motor Shaft
 • (2) 2x Pitch Plastic Capped Shaft
 • (4) 3x Pitch Plastic Capped Shaft
 • (2) 4x Pitch Plastic Capped Shaft
 • (2) 5x Pitch Plastic Capped Shaft

Pulley Base Pack

Pulley Base Pack

SKU: 228-3508
Bộ sản phẩm Pulley Base Pack bao gồm:

 • (2) 10mm Pulley
 • (2) 20mm Pulley
 • (2) 30mm Pulley
 • (2) 40mm Pulley
 • (2) 30mm Rubber Belt
 • (2) 40mm Rubber Belt
 • (2) 50mm Rubber Belt
 • (2) 60mm Rubber Belt
 • (2) Tire (100mm Travel)

Rubber Tread & Balloon Tire Pack

Rubber Tread & Balloon Tire Pack

SKU: 228-7885
Bộ sản phẩm Rubber Tread & Balloon Tire Pack bao gồm:

 • (4) 2x2 Center Offset Round Lock Beam
 • (6) 2x Wide, Ø 32.2mm Diameter Hub
 • (2) 2x Wide, 3x Pitch Diameter Tire
 • (6) 2x Wide, Ø 48.5mm Diameter Hub
 • (2) 2x Wide, 7x Pitch Diameter Balloon Tire
 • (2) 2x Wide, 5.5x Pitch Diameter Balloon Tire
 • (2) 2x Wide, 3.5x Pitch Diameter Balloon Tire
 • (2) 2x Wide, 5x Pitch Diameter Balloon Tire
 • (2) Small Rubber Intake Belt
 • (2) Large Rubber Intake Belt

Shock Absorber Pack

Shock Absorber Pack

SKU: 228-5654
Bộ sản phẩm Shock Absorber Pack bao gồm:

 • (8) 2x Pitch Strong Shock Absorber
 • (8) 2x Pitch Weak Shock Absorber

Smart Cable Anchor (20-Pack)

Smart Cable Anchor (20-Pack)

SKU: 228-6519
Bộ sản phẩm Smart Cable Anchor (20-Pack) bao gồm:

 • (20) Smart Cable Anchors [228-3201-158]

Specialty Beam Base Pack

Specialty Beam Base Pack

SKU: 228-3512
Bộ sản phẩm Specialty Beam Base Pack bao gồm:

 • (4) 3x4 Tee Beam
 • (4) 2x3 Right Angle Beam
 • (4) 3x3 30 Degree Angle Beam
 • (4) 3x3 45 Degree Angle Beam
 • (4) 3x3 60 Degree Angle Beam
 • (4) 3x5 Right Angle Beam
 • (4) 4x4 Right Angle Offset Beam
 • (2) Elastic Band Anchor Plate

Standoff Base Pack

Standoff Base Pack

SKU: 228-3514
Bộ sản phẩm Standoff Base Pack bao gồm:

 • (12) 0.5x Standoff
 • (12) 1x Standoff
 • (14) 2x Standoff
 • (6) 4x Standoff
 • (6) 6x Standoff
 • (12) Mini Standoff Connector
 • (8) End Standoff Connector

Standoff Extender

Standoff Extender

SKU: 228-7461
Bộ sản phẩm Standoff Extender bao gồm:

 • (100) 0.5x Pitch Standoff Extender (228-3201-109)

Standoff Foundation Add-On Pack

Standoff Foundation Add-On Pack

SKU: 228-3516
Bộ sản phẩm Standoff Foundation Add-On Pack bao gồm:

 • (6) 0.5x Standoff
 • (6) 1x Standoff
 • (2) 4x Standoff
 • (2) 6x Standoff
 • (6) Mini Standoff Connector
 • (12) Straight Standoff Connector
 • (4) End Standoff Connector

Tank Tread & Intake Kit

Tank Tread & Intake Kit

SKU: 228-2878
Bộ sản phẩm Tank Tread & Intake Kit bao gồm:

 • (200) Tread / Attachment Link
 • (4) 24 Tooth Sprocket
 • (40) Traction Link
 • (20) Short Intake Flap
 • (20) Medium Intake Flap
 • (20) Long Intake Flap

Thin Plastic Sheet Pack

Thin Plastic Sheet Pack

SKU: 228-7888
Bộ sản phẩm Thin Plastic Sheet Pack bao gồm:

 • (4) 2x12 Plastic PET Sheet
 • (4) 6x6 Plastic PET Sheet
 • (4) 6x12 Plastic PET Sheet

Thin Sheet Attachment Pin (50-pack)

Thin Sheet Attachment Pin (50-pack)

SKU: 228-4417
Bộ sản phẩm Thin Sheet Attachment Pin (50-pack) bao gồm:

 • (50) Thin Sheet Attachment Pins [228-3943-099]

Turntable Base Pack

Turntable Base Pack

SKU: 228-3507
Bộ sản phẩm Turntable Base Pack bao gồm:

 • (3) Thrust Bearing Smooth Bushing
 • (2) Large Thrust Bearing Smooth Bushing
 • (6) Thrust Bearing Housing
 • (4) Large Thrust Bearing Housing

Universal Joint Pack

Universal Joint Pack

SKU: 228-4419
Bộ sản phẩm Universal Joint Pack bao gồm:

 • (10) Universal Joints
 • (8) Double 1x Wide, 1x1 Corner Connectors
 • (8) Double 1x Wide, 2x1 Corner Connectors

24 & 48 Tooth Gear Pack

24 & 48 Tooth Gear Pack

SKU: 228-4127
Bộ sản phẩm 24 & 48 Tooth Gear Pack bao gồm:

 • (10) 24-tooth gears
 • (10) 48-tooth gears
 • (8) 0x2 Idler Pins
 • (8) 1x2 Idler Pins

 

Sản phẩm liên quan